Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Speech bubbles
Máte otázky?

 Poradenství

 E-mailem

 

  Typ 8202 - Vysílač pH nebo potenciálu redox, design ELEMENT

  Product Image Type 8202

  Obrazová znázornění výrobků se mohou lišit od konkrétního skutečného ztvárnění.
  Prosím, dodržujte technické charakteristiky a datové listy!

  Popis typu

  Typ 8202 je kompaktní měřící přístroj hodnoty pH nebo potenciálu redox (ORP): ● hodnota pH: v čistých kapalinách, špinavých kapalinách nebo kapalinách obsahujících sulfidy nebo proteiny. ● potenciál redox: v čistých kapalinách, špinavých kapalinách nebo kapalinách obsahujících sulfidy nebo proteiny nebo v kapalinách s minimální vodivostí. Díky konstrukci měřicího přístroje zjednodušuje firma Bürkert instalaci a údržbu. Přístroj typu 8202 je k dispozici ve dvou provedeních: ● První z nich, nazvaný ELEMENT Standard, je nabízen buď se třemi nastavitelnými výstupy (dva digitální výstupy a jeden analogový výstup), nebo se čtyřmi nastavitelnými výstupy (dva digitální výstupy a dva analogové výstupy) a může být vybaven displejem. Displej je potřebný pouze pro uvedení do provozu, konfiguraci (např. výběr měření pH/ORP, měřicího rozsahu, jednotek, kalibrace, mezních hodnot…) nebo jako zobrazení procesních hodnot. ● Druhý, nazvaný ELEMENT neutrino, je dvouvodičový přístroj bez displeje a s proudovým výstupem 4…20 mA. Přístroj typu 8202 převádí měřicí signál, zobrazuje různé hodnoty v různých měřicích jednotkách (pokud je namontován displej) pro standardní zařízení ELEMENT a vypočítává výstupní signály, které se přenášejí přes jeden nebo dva konektory M12 pro standardní provedení ELEMENT nebo přes jeden konektor M12 pro provedení ELEMENT neutrino nebo na svorkovnici přes kabelové šroubení.

  • Integrovaný kompaktní měřící přístroj k přímému připojení na kontrolní oblast (SPS)
  • Parametrizace a kalibrace, stejně jako přenos parametrizovaných dat díky odnímatelnému modulu displeje/konfiguračnímu modulu.
  • Rychlý a snadný přechod mezi měřením pH a ORP
  • Použití standardních 120 mm sond pH/potenciálu redox PG 13,5 s přípojkou S8. (Doporučený typ 8203)
  • Přímo na přístroji lze provádět jednoduchou jednobodovou nebo dvoubodovou kalibraci, simulaci procesních hodnot a diagnostické funkce

   Pro výběr správného produktu nahlédněte prosím do technických dat, zobrazení a upozornění pro řádné užívání, které naleznete v katalogovém listu.

  Stahování

  Přehled údajů

  Popis
  Vel. souboru
  Jazyk / Země
  DTS Type 8202 data sheet | pH/ORP meter [ELEMENT version] 2,4 MB EN / EU
  DTS Type 8203 data sheet | pH and ORP probes 1,9 MB EN / EU
  DTS Type S022 data sheet | fitting for ELEMENT pH/resistive conductivity measurement devices 1,9 MB EN / EU
  DTS Typ 8202 Datenblatt | pH-/Redoxpotenzial-Messgerät [ELEMENT-Ausführung] 2,4 MB DE / DE
  DTS Typ 8203 Datenblatt | pH- und ORP-Sonden 1,9 MB DE / DE
  DTS Type 8202 fiche technique | pH- ou redox-mètre [conception ELEMENT] 2,4 MB FR / FR
  DTS Type 8203 fiche technique | Sonde de pH ou de potentiel d'oxydo-réduction (Redox) 1,1 MB FR / FR
  DTS Typ S022 Datenblatt | ELEMENT-Fitting für pH- und konduktive Leitfähigkeitsmessgeräte 1,9 MB DE / DE

  Návod k obsluze

  Popis
  Vel. souboru
  Jazyk / Země
  MAN Návod k obsluze Typ 8202 | ELEMENT neutrino | Měřič hodnotypH nebo redoxního potenciálu 2,8 MB CS / CZ
  MAN Návod k obsluze Typ 8203 | Sonda pH nebo redoxního potenciál 212 kB CS / CZ
  MAN Operating Instructions Type 8202 ELEMENT neutrino IO-Link büS | pH or redox meter 3,6 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions type 8203 | pH probes and Redox probes 762,7 kB EN / EU
  MAN Accessory Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 789,4 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Operating Instr. Type S022 | Fitting for 8202+8222 ELEMENT,8202+8222 ELEMENT neutrino 1,5 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8202 ELEMENT neutrino | pH- or redox transmitter 1,4 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8202 ELEMENT | pH- or redox-meter 1,9 MB EN / EU
  MAN Service manual Type 8202 8222 ELEMENT neutrino | Gasket forthe connecting box 141,9 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Service manual Type 8202 ELEMENT 8202 ELEMENT neutrino | Gasket for the sensor holder 132 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8202 ELEMENT neutrino IO-Link büS |pH od Redoxpotential-Messgerät 3,7 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8203 | pH- oder Redoxpotential-Sonden 762,9 kB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8202 ELEMENT neutrino IO-Link büS| pH- ou redox-mètre 3,7 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation type 8203 | Sondes de pH et sondes de potentiel d'oxydoréduction 775,9 kB FR / EU
  MAN 타입 S022 | 사용 설명서 |측정기용 삽입 어댑터 또는 피팅 1,2 MB KO / KR
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8202 ELEMENT neutrino | pH- oder Redox-Transmitter 1,4 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8202 ELEMENT | pH- oder Redox-Messgerät 1,9 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ S022 | Fitting für 8202+8222 ELEMENT, 8202+8222 ELEMENT neutrino 1,5 MB DE / EU
  MAN Manual de instrucciones Modelo 8222 ELEMENT | Módulo de pantalla 535,4 kB ES / ES
  MAN Manuel d'util. Type S022 | raccord pour 8202+8222 ELEMENT,8202+8222 ELEMENT neutrino 1,5 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8202 ELEMENT | pH-mètre ou redox-mètre 1,9 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation type 8202 ELEMENT neutrino | Transmetteur de pH ou de potentiel redox 2,7 MB FR / EU

  Prohlášení

  Popis
  Vel. souboru
  Jazyk / Země
  ABD EU-DoC|EU Declaration 28,7 kB EN,FR,DE

  Maximální rozsah

  Popis
  Vel. souboru
  Jazyk / Země
  ABD IO-Link | ClassA Rev.1 | 8202 208 kB EN

  EU Material Compliance

  Popis
  Vel. souboru
  Jazyk / Země
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

  Letáky a katalogy

  Popis
  Vel. souboru
  Jazyk / Země
  MISC Analytical Meters 573,6 kB EN / EU

  Videa

  Popis
  Vel. souboru
  Jazyk / Země
  video Calibracion Sensor de pH y ORP mod.8202 9,8 MB ES / ES
  video Sensor de pH 8202 16,8 MB ES / ES

  Můj seznam k porovnání