Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
contact bubble
Vaše výzva ve fluidní technologii

Chcete udržitelně automatizovat?

 Poradenství

 E-mailem

 

Kompaktní vodní a vzduchový blok pro jednotky dentální péče

Úprava vody, dezinfekční jednotky a komponenty pro přívod tlaku v jednotkách dentální péče od společnosti KaVo Dental GmbH

Dentist chair

Společnost KaVo Dental GmbH patří v oblasti stomatologických výrobků a dentální techniky k předním světovým výrobcům a je průkopníkem na trhu se stomatologickými zařízeními. Produkty nabízejí atraktivní design, optimální využití prostoru a inovativní koncepci ovládání. Cílem společnosti KaVo je nabídnout dokonalou individuální jednotku dentální péče pro všechny potřeby z jediného zdroje. A zde vstupuje do hry společnost Bürkert.

Spolehlivá technika pro stomatology a pacienty

Bezproblémově fungující technika je nepostradatelná pro lékaře i pro pacienty. Jednotky dentální péče proto musí splňovat velmi vysoké požadavky a pracovat spolehlivě, bezpečně, hygienicky, tiše a nenápadně. Výzvou je neustálá potřeba vývoje a přizpůsobení se měnícím se potřebám a přáním zubních lékařů a jejich pacientů. V celé oblasti vstupních komponent pro média se společnost KaVo spoléhá na speciální systémové kompetence a odborné znalosti společnosti Bürkert.

Vodní a vzduchový blok pro jednotky dentální péče

Pro jednotky dentální péče společnost Bürkert vždy dodává kompletní vodní a vzduchový blok. K tomu patří ještě další komponenty, moduly, náhradní díly a sady pro uvedení do provozu a servis. Současná systémová řešení pro vzduchový a vodní blok byla vyvinuta zhruba před 20 lety ve spolupráci mezi společností Bürkert a zákazníkem a jsou neustále zdokonalována.

Systémová řešení se dále vyvíjejí

Současné nové projekty běží přes Systemhaus v Criesbachu, pobočku založenou speciálně pro vývoj systémových řešení. Zákazník je zásadně zapojen do vývoje od samého počátku a provází i celý proces vzniku produktu.

Přidaná hodnota pro zákazníka:

Vše z jedné ruky: Komplexní systémové kompetence pro promyšlená systémová řešení
Krátká doba realizace: Díky spolupráci se ušetří čas při vývoji
Spolehlivá kvalita: Díky 30leté spolupráci a výměně zkušeností v aplikacích
Bezpečnost vývoje: Dokonalé porozumění veškerým požadavkům na produkt  
Větší flexibilita: Při rostoucí potřebě krátké reakční doby díky vlastnímu Kanban skladu 

Hygienické centrum pro úpravu vody a dezinfekci

Hygienické centrum je kompletní jednotka pro úpravu a dezinfekci vody, která zásobuje jednotku dentální péče vodou různé kvality při různých tlacích a množství průtoku a v případě potřeby ji dezinfikuje. Vodní blok odděluje jednotku dentální péče od veřejného zdroje pitné vody, což je v souladu s platnými národními normami a směrnicemi: Integrovaný okruh vzduchu zajišťuje, že voda z dezinfekčního okruhu nemůže být nasávána zpět do domácí vodovodní sítě.  

Vzduchový blok zaručuje správný tlak

Vzduchový blok je součástí přívodu tlaku pro použití v jednotkách dentální péče. Obsahuje různé regulátory tlaku a má rovněž integrovaný filtr a funkci odlučování kondenzátu. Veškerý vzduch je vyčištěn zdravotnickým filtrem a vzniklý kondenzát, který se skládá z vody a částic nečistot,se během provozu automaticky odlučuje.

 

Zajímají vás individuální fluidická řešení v dentální oblasti? Kontaktujte nás.