Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
contact bubble
Vaše výzva ve fluidní technologii

Chcete udržitelně automatizovat?

 Poradenství

 E-mailem

 

Bürkert-Systemhaus – odtud můžete očekávat hmatatelné a měřitelné přidané hodnoty

Individuální řešení pro zákazníka? To nabízí přece všichni! Ale aby přitom bylo prokazatelně kreativní, rychlé, spolehlivé, integrované a hospodárné? To každý nezvládne.

Výroba ovládacích skříní / zařízení

Systematické kombinace fluidní techniky a elektriky / elektroniky.
Komplexní systémy řízení a regulace

Elektronika vyrobená na míru.
Svařovací technika

Plynulý přechod svařovaných spojů a svařovacích metod.
Vývoj systému

Partnerství při vývoji vašich individuálních systémových řešení
Projektový management

Klíč k úspěšnému průběhu projektu.
Mechanická výroba

Dlouholetá zkušenost se zde setkává s nejmodernější výrobní technologií.
Výroba cívek

Od drátu až po magnetický ventil.
Technologie plastů

Celý proces výroby plastů pod jednou střechou.
Technologie čerpadel

Efektivitu vašich systémů zvýšíme integrací vysoce přesných čerpadel.

Systemhaus

Celý proces, od vývoje přes výrobu nástrojů až po výrobu vašich produktů, se u nás provádí pod jednou střechou a lze jej pěšky projít během několika minut.

Přidané hodnoty, které vám nabízí náš Systemhaus.

  • Nedochází ke zbytečným ztrátám informací a ušetří se cenný čas
    díky mezioborové spolupráci specialistů firmy Bürkert

Pro systémové zákazníky není firma Bürkert pouhým vývojářem fluidních systémů, ale je zároveň i specialistou na mechanickou výrobu, technologii čerpadel, výrobu cívek, technologii plastů  a svařovací techniku. Kromě toho jsme také výrobcem nástrojů, vývojářem hardwaru a softwaru, výrobcem ovládacích skříní a zařízení, projektovým manažerem
a mnoho dalšího. Snažíme se navíc o celosvětové certifikace. Individuální přístup
k zákazníkovi neznamená jen individuálně vyvíjet výrobky, ale pokrývat i související výrobní a logistické procesy. Samotný fakt, že na svém projektu nemusíte pracovat s různými subdodavateli, zaručuje značnou časovou úsporu a podstatně snižuje počet nutných rozhraní.

  • Díky našemu rozsáhlému průmyslovému a aplikačnímu know-how
    skutečně originální a perfektní technické řešení

Myšlení a práce v našich aplikačně zaměřených segmentech Water, Gas, Hygienic a Micro jsou na rozdíl od odvětvového členění na první pohled neobvyklé. Nám to však umožňuje úplně proniknout do vašeho světa a vy máte šanci získat překvapivě nová a individuální řešení, která převyšují standardní řešení ve vašem oboru. Přitom nezáleží na tom, zda jde
o automaty na vodu, dialyzační přístroje, správu inkoustu v tiskových systémech nebo
o řešení pro následné zpracování výfukových plynů. Právě to, že se zabýváme řešeními ve zcela odlišných aplikačních oblastech, podporuje mezioborový přenos znalostí a originalitu technických řešení.

  • Pozoruhodná úspora času a nákladů
    díky oborově specifickým technologickým platformám

Rychlá a hospodárná realizace individuálních řešení – systémové platformy to umožňují.
Nezřídka se poptávka zákazníka stává výchozím bodem pro vytvoření takzvané systémové platformy. Vývoje platforem jsou např. zajímavé tehdy, když se mohou problémy zákazníků
z nejrůznějších oborů a aplikací řešit pomocí stejného základního fyzikálního principu. Ať již přivádím kyslík do rybí farmy nebo provzdušňuji mladinu při vaření piva  – technologicky je princip stejný. Do kapaliny se dávkuje plyn. Na základě již vytvořené platformy tak může rychle a hospodárně vzniknout individuální řešení, které vám umožní podstatně rychlejší uvedení na trh a přinese odpovídající úspory nákladů.

Přečtěte si více o našich vývojových, materiálových a výrobních kompetencích: