Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Box
Express

Filtr pro položky, které lze rychle doručit

Začněte nyní

Insertion flow transmitter

Typ 8025 / Č. položky 564416

Technické údaje

Flow rate | 12,0 V - 36 V | Sensor with pulse output | Transistor | Remote Panel

Stahování

Užitečné nástroje a videa

Specifické informace o produktu

Zadejte sériové číslo uvedené na typovém štítku: