Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Box
Express

Filtr pro položky, které lze rychle doručit

Začněte nyní

bürkert
 

Elektromagnetický průtokoměr (EMF)

Magneticko-indukční průtokoměry (EMF) se už léta používají k postupnému měření průtoku v průmyslových zařízeních. Jsou ideální pro kapaliny, které mají elektrickou vodivost větší než 5 μS/cm. Kromě vody a vodních ploch jsou i jiné znečištěné kapaliny oblastí k využití.

Základní princip měření EMF je založen na Faradayově zákonu indukce. Cívky průtokoměru generují magnetické pole kolmé na směr proudění. Podle Faradayova zákona indukce indukuje vodivá kapalina, která prochází magnetickým polem, mezi oběma elektrodami proud, který může být použit pro měření napětí. Čím vyšší je rychlost průtoku, tím vyšší je indukované napětí. Tento signál napětí se pomocí integrované elektroniky promění ve standardní signál (např. 4–20 mA nebo in P).

Naše průtokové portfolio zahrnuje jak „Insertion“, tak „Full Bore“ EMF v různých provedeních. Zatímco magnetické pole se v případě „Full Bore“ rozprostírá po celém průřezu trubky, je ve variantě Insertion magnetické pole, které vychází z ponořeného senzoru, přeneseno do dílčí oblasti média.

Můj seznam k porovnání