Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Box
Express

Filtr pro položky, které lze rychle doručit

Začněte nyní

2-way angle seat control valve el.mot.

Typ 3360 / Č. položky 20062361

Technické údaje

Angle seat valve | 2 | PTFE (Polytetrafluorethylene) | G | 1 1/2" | 24 V DC | 0,00 bar - 10,00 bar

Stahování

Užitečné nástroje a videa

Specifické informace o produktu

Zadejte sériové číslo uvedené na typovém štítku: