Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

2/2-way angle seat valve el.mot.

Typ 3320 / Č. položky 20061431

Technické údaje

Angle seat valve | 2/2 | PTFE (Polytetrafluorethylene) | NPT | 1 1/4" | 24 V DC | 0,00 bar - 16,00 bar

Stahování

Užitečné nástroje a videa

Specifické informace o produktu

Zadejte sériové číslo uvedené na typovém štítku: