Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

2-way angle seat control valve el.mot.

Typ 3360 / Č. položky 20061498

Technické údaje

Angle seat valve | 2 | PEEK (Polyetheretherketone) | G | 2" | 24 V DC | 0,00 bar - 8,00 bar

Stahování

Užitečné nástroje a videa

Specifické informace o produktu

Zadejte sériové číslo uvedené na typovém štítku: