Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

S EDIP jsme vytvořili digitální ekosystém z inteligentních zařízení a řešení, s nímž se můžeme soustředit na Vaše procesní a automatizační požadavky, a nalézt tak nejlépe vhodné řešení pro Vaše použití.

Vaše výhody s EDIP (Efficient Device Integration Platform):

  • Digitální rozhraní v každém zařízení v poli
  • Menší náročnost na plánování a uvedení do provozu
  • Integrace do nadřazených řídicích systémů díky robustním víceprotokolovým gateway
  • Jednoduchá výměna zařízení díky inteligentní koncepci zabezpečení dat (Configuration Provider)
  • Rozšířená diagnostika zařízení na bázi NAMUR NE107
  • Decentralizovaná inteligence díky integrovanému grafickému programování

Integrace zařízení & Certifikace:

  • Soubory s popisem zařízení pro naše gateway lze generovat pomocí nástroje Bürkert Communicator se specifikací dle uživatele
  • Bürkert Gateways se testují a certifikují výhradně v laboratořích akreditovaných příslušnými uživatelskými organizacemi jako PNO, ODVA
  • Kromě toho provádíme před každým uvolněním produktu důkladné testy zařízení v našem testovacím centru pro fieldbus.