Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

Ochrana osobních údajů

Těší nás vaše návštěva našich internetových stránek a váš zájem o naši firmu a produkty.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a přejeme si, abyste se při návštěvě našich stránek cítili bezpečně. Proto chráníme vaše soukromí a vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, s příslušnými ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi a s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), respektive ustanoveními spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

Nastavení ochrany osobních údajů

Zde můžete odvolat svůj souhlas nebo upravit jednotlivé kategorie:

Obsah

Jméno a kontaktní údaje správce

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

S veškerými právními záležitostmi ohledně ochrany údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů na Datenschutz@burkert.com.

Co jsou to osobní údaje?

„Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Účely zpracování osobních údajů

Rozsah a druh ukládání, zpracovávání a používání vašich údajů se liší podle toho, zda jste naše internetové stránky navštívili pouze pro získání obecných informací nebo zda chcete využít i další služby. Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci naší podnikatelské činnosti pro předsmluvní a smluvní účely. Účelem zpracování vašich osobních údajů může být i zajištění našeho oprávněného zájmu nebo dodržování zákonných předpisů. Informace o příslušných konkrétních účelech zpracování svých osobních údajů najdete níže.

Právní základ zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme na následujících právních základech:   

 • pro plnění smluvních nebo předsmluvních povinností (čl. 6 odst. 1b) GDPR);
 • na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a) GDPR);
 • v rámci vyvažování zájmů (čl. 6 odst. 1f) GDPR);
 • na základě zákonných povinností (čl. 6 odst. 1c) GDPR).

Vedle toho mohou s ohledem na druh a rozsah zpracovávaných dat existovat i další právní základy vyplývající z předpisů platných v dané zemi. O konkrétních právních základech zpracovávání osobních údajů vás budeme informovat u příslušného zpracovávání.

Používání našich internetových stránek pro informační účely

Při informativním používání našich stránek nemusíte uvádět své osobní údaje. V takovém případě ukládáme při otevření našich stránek pouze takové údaje, které nám automaticky poskytuje váš internetový prohlížeč. Sem patří:

 • IP adresa vašeho počítače;
 • datum a čas otevření stránky;
 • typ, verze a nastavení vašeho prohlížeče;
 • operační systém vašeho zařízení (Windows, iOS, Linux atd.);
 • množství přenesených dat a stav přenosu;
 • z jaké internetové stránky jste se dostali na naše stránky;
 • další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše IT systémy.

K ukládání těchto údajů se zpravidla používají protokolové soubory (tzv. logfiles). Účelem zpracování těchto dat je zajištění funkčnosti a kompatibility našich internetových stránek pro jejich technicky hladké používání, odstraňování chyb a ochranu před technickými útoky a zneužitím stránek. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je řádné fungování našich internetových stránek. Protokolové soubory jsou mazány, jakmile již nejsou potřeba pro účel zpracování.

Používání našich internetových stránek pro další služby 

Jestliže na našich internetových stránkách využíváte i další služby naší společnosti, může se stát, že k tomu budete muset zadat své osobní údaje. Jaké osobní údaje jsou pro poskytnutí dané služby nezbytné, vyplývá z příslušného zadávacího okna, resp. aplikace. Uvádění dalších osobních údajů je dobrovolné. Jaké údaje jsou povinné a jaké dobrovolné, poznáte podle toho, že povinné údaje jsou označeny hvězdičkou (*), resp. je u nich uvedeno „Povinný údaj“. Zpracování vašich osobních údajů probíhá výhradně za účelem poskytnutí vámi požadované služby. Informace o právním základu pro zpracování svých osobních údajů a informace, kdy budou vaše osobní údaje smazány, najdete v popisech konkrétních služeb.

Kontakt s námi 

Kontaktní formulář

Na našich internetových stránkách vám nabízíme možnost se s námi spojit přes kontaktní formulář. Osobní údaje, které přitom uvedete v kontaktním formuláři, se zpracovávají pouze pro účely zpracování vašeho navázání kontaktu přes kontaktní formulář. Třetí straně jsou vaše osobní údaje poskytnuty pouze tehdy, je-li to nezbytné pro zpracování navázání daného kontaktu. Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1b) GDPR. Vaše osobní údaje jsou smazány, jakmile již nejsou potřeba pro účely navázání kontaktu. Upozorňujeme, že ze zákona jsme povinni vaše zprávy uchovávat. V tomto případě je právním základem článek 6 odst. 1c) GDPR.

Kontakt pomocí e-mailu

Na našich internetových stránkách vám nabízíme možnost se s námi spojit přes e-mail. Zde je třeba mít na paměti, že nešifrovaná komunikace přes e-mail není bezpečná. Nelze proto vyloučit, že údaje poslané e-mailem nebudou přečteny, zkopírovány, změněny nebo smazány neoprávněnou osobou. Osobní údaje, které přitom uvedete v e-mailu, se zpracovávají pouze pro účely zpracování vašeho e-mailového dotazu. Třetí straně jsou vaše osobní údaje poskytnuty pouze tehdy, je-li to nezbytné pro zpracování navázání daného kontaktu. Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1b) GDPR. Vaše osobní údaje jsou smazány, jakmile již nejsou potřeba pro účely navázání kontaktu. Upozorňujeme, že ze zákona jsme povinni vaše zprávy uchovávat. V tomto případě je právním základem článek 6 odst. 1c) GDPR.

Newsletter 

Chcete-li odebírat náš newsletter, potřebujeme vedle vaší e-mailové adresy i potvrzení, že jste majiteli uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletterů. Tyto údaje budou uloženy pouze pro účely zasílání newsletterů a ke zdokumentování našeho oprávnění vám je posílat.  Při přihlášení k odběru ukládáme tyto údaje:

 • IP adresu počítače, na kterém je stránka otevřena;
 • datum a čas registrace.

Pro zpracování svých osobních údajů budete při přihlašování požádáni o udělení souhlasu a zobrazí se odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů. Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1a) GDPR. Evidence přihlašovacího procesu probíhá na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 písm. 1f) GDPR a slouží jako souhlas s příjímáním newsletterů. Svůj souhlas se zasíláním newsletterů můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Vaše osobní údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřeba pro plnění daného účelu.

Jak probíhá zasílání newsletterů?

Odesílání newsletterů se provádí přes „ClickDimensions“, což je marketingová e-mailová platforma společnosti ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. Zásady ochrany osobních dat poskytovatele této služby najdete zde: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/.

Bezpečnost 

Naše internetové stránky a ostatní systémy jsme organizačně i technicky zajistili proti ztrátě, zničení, změně nebo zpracování vašich osobních údajů neoprávněnou osobou, jakož i proti neoprávněnému přístupu k nim. Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři jsou přenášeny zašifrované. K tomu používáme kryptografický protokol TLS 1.2 (Transport Layer Security).

Cookies 

Soubory cookies používáme ke sledování preferencí návštěvníků našich stránek a k jejich následné optimalizaci. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači, když navštívíte naše internetové stránky. Tyto soubory můžete kdykoli smazat. To ale může vést k omezení některých funkcí našich stránek. Více o mazání souborů cookies najdete v nápovědě svého prohlížeče.

Další informace k jednotlivým cookies a jejich účelu najdete v nastavení ochrany osobních údajů.

Analýza webových stránek

Google Analytics

Tyto internetové stránky používají nástroj pro analýzu webových stránek Google Analytics od firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen Google).  Google Analytics používá analytické cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání internetových stránek. Informace získané díky cookies o vašem využívání těchto stránek jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Společnost Google proto zkracuje IP adresu uživatele z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím odesláním do USA. Jen ve výjimečných případech bude na server společnosti Google přenesena plná IP adresa a zkrácena až tam. S pověřením provozovatele této internetové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho využívání internetových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě na webu, aby mohla provozovateli internetových stránek poskytnout další služby spojené s využíváním jeho internetových stránek a internetu obecně. IP adresa předaná v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude dána do souvislosti s dalšími daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce našich internetových stránek. Ukládání dat, která generují cookies a která souvisejí s používáním internetových stránek (včetně vaší IP adresy), a jejich zasílání společnosti Google, jakož i zpracování společností Google můžete zabránit kliknutím na následující odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) a následným stažením a nainstalováním dostupného doplňkového modulu prohlížeče (plugin).

Vedle tohoto pluginu můžete ukládání dat nástrojem Google Analytics zabránit i tím, že kliknete na následující odkaz. Aktivujete tím opt-out cookie, které do budoucna zabrání ukládání vašich dat při návštěvě našich internetových stránek:

Změňte nastavení cookies

 

Více informací o uživatelských podmínkách a ochraně osobních údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html resp. na https://www.google.com/policies/privacy/.

Upozorňujeme, že na těchto internetových stránkách byl nástroj Google Analytics rozšířen o kód »gat._anonymizeIp();« pro zajištění anonymního záznamu IP adres (takzvané maskování IP adresy).

Analýza mobilní aplikace pomocí Google Analytics for Firebase

Pro optimální nastavení mobilní aplikace resistApp od firmy Bürkert a její průběžné vylepšování používáme analytický nástroj Google Analytics for Firebase. Pokud si nepřejete zpracování svých osobních údajů analytickým nástrojem Google Analytics for Firebase, můžete provést přizpůsobení v aplikaci ve složce Ochrana dat, Nastavení.

LinkedIn Analytics a LinkedIn Ads

Na naší webové stránce využíváme technologii Conversion-Tracking-Technologie a rovněž funkci Retargeting společnosti LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. S pomocí této technologie je možné návštěvníkům této webové stránky zobrazovat personalizovanou reklamu na LinkedIn. Dále existuje možnost vytvářet anonymní zprávy k performance reklamních zobrazení a informace k interakci webové stránky. Proto je na této webové stránce začleněn LinkedIn Insight-Tag, čímž se vytváří spojení k serveru LinkedIn jakmile tuto webovou stránku navštívíte a současně jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn.

Ve směrnici o ochraně údajů společnosti LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy naleznete další informace ke shromažďování údajů a využívání údajů a rovněž o možnostech a právech na ochranu Vašeho soukromí. Pokud jste přihlášení k LinkedIn, můžete shromažďování údajů kdykoli deaktivovat v následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising 

YOOCHOOSE

Na naší webové stránce využíváme službu analýzy a doporučení společnosti YOOCHOOSE. Poskytovatelem je YOOCHOOSE GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Köln v Německu. Využitím služby může být vytvořen pseudonymizovaný uživatelský profil o klikání a chování spotřebitele. K tomu mohou být využívány také cookie soubory. Právním podkladem pro toto zpracovávání je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Údaje získané technologií YOOCHOOSE se bez samostatně uděleného souhlasu nevyužívají k osobní identifikaci návštěvníků naší webové stránky a ani se nespojují s osobními údaji nositele pseudonymu.

Sociální média

Na sociálních sítích máme veřejně přístupné profily. Seznam konkrétních sociálních sítích, které používáme, najdete níže. Sociální sítě jako Facebook atd. mohou zpravidla velmi obšírně analyzovat vaše chování jako uživatele, jestliže navštívíte jejich internetové stránky nebo internetové stránky s integrovanými obsahy sociálních médií (např. tlačítka „To se mi líbí“ nebo reklamní bannery). Návštěvou našich prezentací na sociálních sítích se spouští celá řada procesů, jež jsou relevantní z hlediska ochrany osobních údajů. Konkrétně jde o tyto procesy:

Když se přihlásíte ke svému účtu na některé ze sociálních sítí a zde nás navštívíte, může provozovatel daného portálu přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní data mohou být evidována i tehdy, když nejste přihlášeni. Dokonce ani nemusíte mít zřízený účet na příslušném portálu. Data jsou v tomto případě sbírána například pomocí cookies, které se ukládají na váš počítač, nebo přes evidenci vaší IP adresy. Pomocí takto posbíraných dat může provozovatel portálu sestavovat uživatelské profily na základě preferencí a zájmů jednotlivých uživatelů. Ty lze pak využít pro cílenou reklamu, která se vám zobrazuje nejenom při prohlížení příslušné prezentace na sociálních médií, ale i mimo tato média. Pokud máte uživatelských účet na příslušné sociální síti, může se vám cílená reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých se přihlásíte nebo na kterých jste byli přihlášeni. Kromě toho si je třeba uvědomit, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracovávání dat, které probíhají na portálech sociálních médií. Podle konkrétního poskytovatele mohou provozovatelé portálů sociálních médií získaná data dále zpracovávat. Podrobnosti o tom najdete v uživatelských podmínkách a ustanoveních pro ochranu osobních údajů na příslušném portálu.

Právní předpisy

Naše prezentace na sociálních médiích mají zaručovat informovanou prezenci na internetu. Přitom se jedná o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR. V nezbytných případech je právním podkladem také čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi spočívají příp. na odlišných právních podkladech, které musí specifikovat provozovatelé sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 a) GDPR

Odpovědnost a uplatňování práv

Jestliže navštívíte naši prezentaci na sociálních médiích (např. na Facebooku), pak společně s provozovatelem příslušné platformy odpovídáme za procesy zpracování osobních údajů, které spustíte svojí návštěvou. Svá práva (tj. právo na přístup, opravu, výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku) můžete uplatňovat vůči nám i vůči provozovateli příslušného portálu (např. Facebooku). Je třeba si ale uvědomit, že ačkoli jsme spolu s provozovateli portálů sociálních médií odpovědní, nemáme zpracování osobních údajů na těchto portálech zcela pod naší kontrolou. Naše možnosti jsou dány firemní politikou daného poskytovatele.

Doba uložení dat

Údaje, které evidujeme přímo prostřednictvím naší prezentace na sociálních sítích, naše systémy mažou, jakmile pomine důvod pro jejich další uložení nebo nás požádáte o jejich výmaz či odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním. Uložené cookies zůstávají ve vašem počítači, dokud je nesmažete. Závazná zákonná ustanovení, zejménalhůty pro uchování, zůstávají nedotčena.  Na dobu, po jakou budou vaše data uložena u provozovatelů sociálních sítí k jejich vlastním účelům, nemáme žádný vliv. Podrobnosti o tom si musíte vyžádat přímo u provozovatelů sociálních sítí (najdete je například v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Přehled konkrétních sociálních sítí

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem je firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Nastavení reklamy si můžete sami nastavit na svém uživatelském účtu. Stačí kliknout na následující odkaz a přihlásit se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů firmy Facebook najdete zde: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Pro krátká sdělení používáme službu Twitter. Poskytovatelem je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Nastavení ochrany osobních údajů si na Twitteru můžete sami nastavit na svém uživatelském účtu. Stačí kliknout na následující odkaz a přihlásit se: https://twitter.com/personalization. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů firmy Twitter najdete zde: https://twitter.com/en/privacy.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní cookies. Jestliže chcete na LinkedInu deaktivovat reklamní cookies, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Podrobnosti o nakládání se svými osobními daty najdete v zásadách ochrany osobních údajů firmy LinkedIn zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Máme profil na XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29–32, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o nakládání se svými osobními daty najdete v zásadách ochrany osobních údajů firmy XING zde: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

YouTube

Na našich stránkách jsou videa z YouTube. Poskytovatelem služby je firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Přes YouTube se používají cookies pro shromažďování dat a jejich statistické vyhodnocování. Na základě těchto statistik může YouTube vyhodnotit, jak často bylo které video shlédnuto, zda bylo dané video shlédnuto na stránkách YouTube či na kterou internetovou stránku bylo video vloženo. Pro ochranu vaší osobní sféry používáme pouze vložená YouTube videa v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. To znamená, že YouTube nenahraje žádné cookies do počítače uživatele, který navštíví stránku, na níž je umístěné YouTube video, pokud ovšem na toto video neklikne a nepřehraje si ho. Pokud si uživatel video přehraje, může YouTube na jeho počítač nahrát cookies. Nejsou však ukládány žádné osobní údaje o přehrávání vložených videí. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů na YouTube (Google) najdete zde: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Bürkert ‒ Virtuální veletrh

Na některých našich internetových stránkách je začleněn i Virtuální veletrh společnosti Bürkert. Toto začlenění je pro Vás viditelné pouze v tom případě, pokud pro funkce sociálních médií udělíte souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Obsahy, které lze vidět, jsou spravovány a provozovány na serveru poskytovatele z řad třetích stran společnosti V-EX Virtual Exhibitions Ltd., Europa Building, Arthur Drive, Hoo Farm Industrial Estate, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7RA, UK (“V-EX”, “V-Ex”, “v-ex.com“). Udělení vašeho souhlasu umožňuje poskytovateli z řad třetích stran, platformě v-ex.com, analyzovat a kontrolovat využívání virtuálního veletrhu.
Podrobnosti k zásadám ochrany osobních údajů platformy V-Ex naleznete na adrese: https://www.v-ex.com/privacy-policy/

Další funkce a obsahy 

Pokud bychom na našich internetových stránkách používali další funkce a obsahy (např. mapy), přes které bychom my nebo poskytovatelé daných služeb zpracovávali vaše osobní údaje, informovali bychom vás o tom na tomto místě.

Google Static

Na naší webové stránce využíváme službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dále jen: gstatic). Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst.1 f) GDPR. Oprávněným zájmem je zajištění funkčnosti naší webové stránky. Váš prohlížeč přitom poskytuje společnosti Google LLC. v USA také osobní údaje. Bližší informace o tom, jak společnost Google zpracovává údaje naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Shromažďování a zpracování svých údajů prostřednictvím gstatic můžete zamítnout, přičemž musíte ve svém prohlížeči deaktivovat provedení Script-Code nebo si ve svém prohlížeči nainstalovat tzv. Script-Blocker.

Google Fonts

Na naší webové stránce se používá externí písmo „Google Fonts“. Google Fonts je službou společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland. Přitom prohlížeč předává také osobní údaje společnosti Google LLC. v USA. Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst.1 a) GDPR. Podrobnější informace o tom, jak Google zpracovává údaje najdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Google Photos

Na naší webové stránce využíváme službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dále jen: ggpht). Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst.1 f) GDPR. Oprávněným zájmem je zajištění funkčnosti naší webové stránky. Váš prohlížeč přitom poskytuje společnosti Google LLC. v USA také osobní údaje. Bližší informace o tom, jak společnost Google zpracovává údaje naleznete zde:https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Shromažďování a zpracování svých údajů prostřednictvím ggpht můžete zamítnout, přičemž musíte ve svém prohlížeči deaktivovat provedení Script-Code nebo si ve svém prohlížeči nainstalovat tzv. Script-Blocker.

Google Maps

Naše internetové stránky využívají přes rozhraní pro programování aplikací (API) službu Google Maps. K používání funkcí Google Maps je nezbytné uložit vaši IP adresu. Tato informace se zpravidla přenáší a ukládá na server společnosti Google v USA. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. Google Maps používáme pro zajištění adekvátní prezentace našich internetových stránek a pro snadné vyhledávání míst uvedených na našich stránkách. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1f) GDPR. Více informací o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/.

Microsoft Services

Na naší webové stránce se využívá služba společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399. Přitom Váš prohlížeč předává také osobní údaje společnosti Microsoft v USA. Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

Akamai (CDN)

Na naší webové stránce využíváme Content Delivery Network (CDN) společnosti Akamai Technologies Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA, německá pobočka Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching (Akamai). V této souvislosti Váš prohlížeč příp. předává osobní údaje společnosti Akamai Technologies Inc. v USA. Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajišťování plné funkčnosti našich internetových stránek. Tato služba umožňuje kratší a stabilnější časy načítání dat a informací i při vysokém počtu přístupů. Podrobnosti k ochraně údajů společnosti Akamai Technologies Inc. naleznete na: https://www.akamai.com/legal/compliance/privacy-trust-center.

Ibexa

Na naší webové stránce využíváme službu společnosti Ibexa AS, Solligata 2, 0254 Oslo, Norsko. Zpracování údajů se provádí výhradně s anonymizovanými údaji. Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst.1 f) GDPR. Oprávněným zájmem je zlepšování našeho marketingu.

Monotype GmbH

Tato stránka využívá pro jednotné zobrazení typů písma takzvané webové fonty, které poskytuje společnost Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berlin přes fast.fonts.net. Při spuštění nějaké stránky Váš prohlížeč nahraje potřebné webové fonty do Vašeho Browsercache, aby mohl správně zobrazovat texty a typy písma. Pro tento účel musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery fast.fonts.net. Tím získá fast.fonts.net informaci o tom, že byla přes Vaši IP adresu spuštěna naše webová stránka. Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Pokud Váš prohlížeč webové fonty nepodporuje, použije se standardní písmo Vašeho počítače. Další informace k těmto webovým fontům naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

Bürkert resistApp

Instalace aplikace Bürkert resistApp se provádí přes iTunes Store nebo přes Google Play Store podle jejich podmínek. Provozovatelem iTunes Store je společnost Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornie, USA 95014. Stahování aplikace zde probíhá přes uživatelem vytvořené Apple ID. Při jeho vytvoření musí uživatel souhlasit s podmínkami společnosti Apple. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Apple najdete na https://www.apple.com/uk/privacy/. Google Play zveřejňuje oznámení a zásady ochrany osobních údajů na adrese http://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/.

e-shop/MyBürkert

Pokud chcete využívat náš e-shop nebo MyBürkert, musíte ggfls. poskytnout i své osobní údaje. Jaké údaje od Vás potřebujeme vyplývá z příslušných datových polí. Osobní údaje, které uvedete z důvodu využívání našeho e-shopu nebo MyBürkert, budeme zpracovávat pouze pro účel zpracování Vaší objednávky (e-shop) nebo v rámci využívání služby MyBürkert. K poskytování údajů třetím stranám dochází jen v případě, že je to nezbytné pro účel zpracování Vaší objednávky nebo pro Vaše využívání služby MyBürkert (např. vyřízení reklamace). Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Vaše osobní údaje se smažou, pokud už nebudou nutné pro účel zpracování Vaší objednávky nebo v rámci využívání služby MyBürkert, a pokud jejich smazání nebude v rozporu se zákonnými předpisy na jejich úschovu. V takovém případě je právním základem pro další uložení čl. 6 odst. 1 c) GDPR.

Olark Live-Chat

Na našich stránkách používáme chatovací systém Olark. Průběh chatu se přitom ukládá a vaše příspěvky jsou archivovány po dobu 30 dnů. Abychom vám mohli při chatování správně poradit, potřebujeme k tomu vaše jméno a vaši e-mailovou adresu pro navázání kontaktu. Tyto údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu poskytnuty třetí straně.

Google Ads

Tyto internetové stránky používají online reklamní službu „Google Ads“ a v jejím rámci i sledování konverzí. Google Ads přitom vytvoří na vašem počítači soubor cookie, jakmile se na naše stránky dostanete přes reklamní Google odkaz. Tyto soubory cookie ztrácejí po uplynutí 30 dní platnost a nejsou používány k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našem webu a platnost tohoto souboru cookie ještě nevypršela, můžeme spolu se společností Google poznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nelze sledovat přes internetové stránky zákazníků Ads.

Informace získané pomocí cookie pro sledování konverzí se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou značkou (tagem) k měření konverzí. Neobdrží však již informace, pomocí nichž by bylo možné identifikovat konkrétní uživatele.

Pokud se nechcete účastnit sledování (tracking), můžete sledování snadno deaktivovat v uživatelském nastavení svého internetového prohlížeče. Po deaktivaci pak nebudete zahrnováni do statistik sledování konverzí. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz 

Google Tag Manager

Tyto internetové stránky používají „Google Tag Manager“. Jedná se o nástroj pro správu měřicích kódů na internetových stránkách. Tento nástroj nevytváří žádné cookies a neukládá žádné osobní údaje. Umožňuje zrušit jiné kódy, které za určitých okolností ukládají vaše osobní údaje. Google Tag Manager nepracuje s těmito údaji. Pokud na úrovni domény nebo cookies provedete deaktivaci, pak se bude týkat všech sledovacích kódů, které byly implementovány přes Google Tag Manager (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/).

ClickDimensions (Webové formuláře)

Na naší stránce používáme pro naše formuláře v oblasti stahování, v přihláškách k webinářům nebo k WebEx-webinářům službu společnosti ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. Ta nám umožňuje propojení formulářů s našim CRM systémem. Právním základem pro zpracování údajů je při stávajícím souhlasu čl. 6 odst.1 a) GDPR. Zásady ochrany údajů společnosti ClickDimensions najdete zde: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

Příjemci a předávání osobních údajů

V rámci našeho podnikání jsme provedli sloučení určitých postupů zpracování osobních údajů. Ty mohou být centrálně využívány našimi jednotlivými divizemi (např. pro zpracování poptávek). Pro plnění našich úkolů a zajištění smluvních plnění využíváme i externí dodavatele a poskytovatele služeb (např. logistické firmy či poskytovatele IT služeb). Data mohou (či musí být) poskytována dalším příjemcům na základě našich smluvních či zákonných povinností nebo na základě vašeho souhlasu s poskytováním osobních údajů třetím stranám.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje jsou předávány třetím zemím (tj. zemím mimo EU a EHP) pouze tehdy, pokud to je nezbytné pro realizaci smlouvy / zakázky / obchodního vztahu včetně navázání kontaktu nebo to je dovoleno naším oprávněným zájmem, resp. na základě vašeho souhlasu, a to pouze při dodržování právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Poznámka k předávání údajů do USA

Na našich internetových stránkách jsou k dispozici služby poskytované firmami se sídlem v USA. Při využívání těchto služeb mohou být vaše osobní údaje posílány na servery příslušných poskytovatelů v USA. Upozorňujeme na to, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu evropského práva na ochranu osobních údajů. Americké firmy jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním úřadům, aniž byste se vy jako dotčená osoba mohl/a proti tomu soudně bránit. Nelze proto zcela vyloučit, že americké úřady (např. tajné služby) z důvodu sledování zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje na serverech ve Spojených státech. Na tento postup nemáme žádný vliv.

Mazání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po takovou dobu, která je nezbytná pro plnění daného účelu, resp. po kterou existuje právní základ pro jejich zpracování (např. do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů). Přitom dodržujeme zákonem stanovené lhůty pro uchovávání a ukládání dat.

Pokud deaktivujete svůj online účet, deaktivujeme v našich systémech i datové soubory spojené s Vaší emailovou adresou. Ledaže by bylo delší uchovávání z důvodu zákonné povinnosti uchovávání (čl. 17 odst. 3 písm. b) GDPR) nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (viz čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR) nezbytné.

Vaše práva

Máte právo:

 • získat bezplatně přístup k údajům, které se vás týkají a které máme uložené (právo na přístup);
 • požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány (právo na potvrzení);
 • požadovat okamžitý výmaz svých osobních údajů, pokud jejich zpracování již není potřeba a pokud jsou splněny i další podmínky dle GDPR pro jejich výmaz (právo na výmaz);
 • požadovat opravu či doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů, které se vás týkají (právo na opravu);
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů (právo na omezení zpracování);
 • získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů);
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají (právo vznést námitku);
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká (právo na individuální rozhodování);
 • kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů s platností do budoucna;
 • stěžovat si u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud dospějete k názoru, že zpracování vašich osobních údajů probíhá v rozporu s ustanoveními GDPR (právo podat stížnost).

Pro další informace o svých právech se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Provádění změn našich zásad ochrany osobních údajů 

Abychom zajistili, že naše zásady ochrany osobních údajů budou odpovídat aktuálně platným právním předpisům, vyhrazujeme si právo kdykoli provést jejich změnu. To platí i v případě, že zásady ochrany osobních údajů se musí upravit kvůli novým nebo přepracovaným službám (například servisním službám). Na nové zásady ochrany osobních údajů budete upozorněni při své příští návštěvě.

Informace poskytované zákazníkům a dodavatelům podle čl. 13 / čl. 14 GDPR

Vyloučení záruky

Ručení za obsah

Obsah internetových stránek společnosti Bürkert byl připravován s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek však nemůžeme ručit. Jako poskytovatel odpovídáme podle § 7 odst. 1 spolkového telekomunikačního zákona (TMG) za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle § 8 až 10 TMG však jako poskytovatel nejsme povinni poskytnuté nebo uložené cizí informace kontrolovat ani pátrat po okolnostech naznačujících protiprávní jednání. Tím není dotčena povinnost takové informace odstranit nebo zablokovat jejich užívání podle obecných zákonů. Ručení za obsah nastává až v okamžiku, kdy vejde ve známost konkrétní porušení zákona. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, příslušný obsah ihned odstraníme.

Ručení za odkazy

Na našich stránkách jsou odkazy na internetové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za jejich obsah ručit. Za obsahy na těchto stránkách odpovídá vždy jejich příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Obsahy stránek, na které jsou odkazy na našich internetových stránkách, byly při vytváření odkazů zkontrolovány, zda nejsou v rozporu se zákonem. Při vytváření odkazů nebyly zjištěny žádné protiprávní obsahy. Permanentní kontrola obsahů těchto stránek je však bez konkrétního vodítka na porušení zákona prakticky nerealizovatelná. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, příslušné odkazy ihned odstraníme.

Autorské právo

Na obsahy a díla na těchto stránkách vytvořené firmou Bürkert se vztahuje německé autorské právo. Pro kopírování, upravování, zpracovávání a jakýkoli druh zhodnocování těchto obsahů a děl nad rámec autorského zákona je nezbytný písemný souhlas příslušného vlastníka autorského práva. Stahování a kopírování těchto stránek je dovoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Jestliže obsahy na těchto stránkách nebyly vytvořeny jejich provozovatelem, jsou použity v souladu s autorským právem třetích stran. Obsahy třetích stran jsou náležitě označeny. Pokud by vás přesto někdo upozornil na porušování autorského práva, dejte nám vědět. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, příslušné obsahy ihned odstraníme.