Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

Udržitelnost

Pracujeme na tom – společnost Bürkert na cestě ke klimatické neutralitě

Společenská a ekologická odpovědnost má v podnikové kultuře naší rodinné společnosti Bürkert odjakživa pevné kořeny a v neposlední řadě je zakotvena i v našich firemních hodnotách.

V souvislosti s tím jsou samozřejmě udržitelnost a ochrana životního prostředí velmi důležitými tématy i u nás ve společnosti Bürkert. Pomoc našim zákazníkům při plnění vyšších ekologických standardů je zde pouze jedním z aspektů; i my jako firma musíme a chceme převzít odpovědnost a snižovat svou ekologickou stopu. Mluvit o udržitelnosti je jedna věc, ale mnohem důležitější jsou naše skutky.

Proto jsme se ve společnosti Bürkert vydali na cestu s jasným cílem: s projektem „203ZER0“ se věnujeme různým obsahům činnost v různém rozsahu, abychom byli do roku 2030 klimaticky neutrální.

Náš cíl

Klimatická neutralita do roku
2030

Jsme si vědomi toho, že naše podnikatelské aktivity mají dopad na naše životní prostředí a že jsou zdroje naší planety omezené. Strategický přístup k problematice ochrany životního prostředí je pro nás ve společnosti Bürkert posláním.

Naše cesta ke klimatické neutralitě

Zaměstnanci

Scope 3
  • e-mobilita
  • kompenzace klimatických změn

Závody

Scope 1 + 2
  • udržitelná výstavba
  • ekologická elektřina
  • e-mobilita
  • kompenzace klimatických změn

Produkty

Scope 3
  • proces vývoje produktů
  • kompenzace klimatických změn

Aktuální aktivity ve společnosti Bürkert

Ekologická elektřina

Od roku 2021 je do všech německých závodů dodávána ekologická elektřina. Podařilo se tak o více než 90 % snížit emise CO2 v oblasti elektřiny (na základě standardu GHG Protocol). Zaměřujeme se také na budování vlastních zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, stejně jako na hodnocení a realizaci opatření na snižování spotřeby energie.

E-mobilita

Vozový park společnosti Bürkert se neustále rozšiřuje o různá e-vozidla. Ve všech výrobních závodech v Německu jsou navíc k dispozici dobíjecí stanice.

Kompenzace klimatických změn

Jsme si vědomi toho, že naše podnikatelské aktivity mají dopad na životní prostředí, kterému nelze v současné době plně zabránit. Proto je součástí naší komplexní klimatické strategie kompenzace zbývajících emisí. Společnost Bürkert získává kompenzační certifikáty z projektu opětovného zalesňování, který byl certifikován podle přísných pravidel Gold Standard.

Udržitelná výstavba

Ve společnosti Bürkert byly při stavbě nových budov na prvním místě vedle optimálního využití lokality vždy také ekologické cíle. Jedná se o rozsáhlá opatření pro zachování zdrojů, úsporu energie, zásobování energiemi a jejich distribuci. Budova kampusu Bürkert získala například za CO2 neutrální a mimořádně udržitelný způsob stavby ocenění TÜV, což bude standardem i pro stavební projekty budoucnosti.

Analýza stopy CO2 našich řešení

Abychom dostáli naší firemní odpovědnosti, je nutné proces vzniku výrobků cíleně orientovat na udržitelnost. V současné době proto analyzujeme, kde CO2 vzniká a kde jej lze ušetřit, což představuje první krok k uhlíkově neutrální výrobě.

Vedle našich aktivit zaměřených na snižování emisí CO2 se zavazujeme dodržovat standardy stanovené v našem Kodexu chování a v naší strategii v oblasti lidských práv.

Můj seznam k porovnání