Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

Nákup

Úspěch firmy Bürkert, jednoho z předních světových výrobců měřicí, řídicí a regulační techniky, v podstatné míře závisí také na našich dodavatelích.

Mann und zwei Frauen sitzen am Verhandlungstisch

Firma Bürkert usiluje o dlouhodobou a partnerskou spolupráci s vybranými dodavateli. Ti patří ke světové špičce z hlediska kvality, logistiky a nákladových struktur. Trend se přitom mění od regionálních ke globálním, od dodavatelů dílů k systémovým dodavatelům a od pouhých dodavatelů k vývojovým partnerům. Konkrétně naše požadavky na dodavatele obsahují mimo jiné:

 • Sledování cíle nulové chybovosti
 • Flexibilitu
 • Krátké dodací doby
 • Roční dodávky od 1 do 1000000 ks
 • Předzásobení na bázi rámcových smluv
 • Otevřenost vůči logistickým koncepcím jako např. kanban
 • Možnosti dodávek do našich závodů v Německu a Francii, popř. také do dalších míst mimo Evropu
 • Aktivní spolupráci na vývojových projektech a připravenost vydat se novými, inovativními cestami
 • Konkurenceschopné ceny, které podléhají trvalé optimalizaci
 • Certifikát podle DIN EN ISO 9001 nebo podle IATF 16949
 • Přednostně certifikát ISO 14001 apod.
 • Přednostně certifikát podle OHSAS BS 18001 apod.
 • Připravenost nést společenskou odpovědnost (corporate social responsibility)
 • Plnění zákonných a úředních požadavků (na příklad RoHS a REACH)

Pokud se domníváte, že tyto požadavky na dodavatele splňujete, vyplňte prosím náš informační formulář o dodavateli. Potom nám jej i s prospekty Vaší firmy zašlete na následující e-mailovou adresu: beschaffung@burkert.com

Dále naleznete další informace o různých skupinách materiálu popř. týmech nákupu firmy Bürkert.

Další odkazy:

 • Plasty a elastomery:
 • Kovy a zpracování kovů:
 • Elektronické komponenty a moduly i plošné spoje:

Režijní materiál, obaly, investiční majetek atd.: