Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

Dodržování předpisů

Součástí kultury společnosti Bürkert jsou soulad, integrita a etické obchodní postupy, které určují naše podnikatelské jednání. Více informací najdete v našich směrnicích chování.

Code of Conduct – CoC (Kodex chování)

Společnost Bürkert se hlásí ke společenské odpovědnosti v souladu se zásadami Code of Conduct, který společně zveřejnily ZVEI a VDMA. Obě sdružení vypracovala spolu se svými členy na základě best practices (osvědčených postupů) Code of Conduct pro etické obchodní jednání. Code of Conduct je nedílnou součástí našeho obchodního chování orientovaného na hodnoty. Společnost Bürkert od sítě svých dodavatelů očekává, že budou dodržovat zásady, které jsou v něm uvedeny, jako základní smluvní závazek našeho obchodního vztahu.

Zde si můžete stáhnout podepsaný Kodex chování společnosti Burkert Austria GmbH.

Text (ve 12 jazycích) si můžete prohlédnout na webové stránce VDMA. Nepodaří-li se vám načíst dokument prostřednictvím tohoto odkazu, obraťte se na kontaktní osobu ve společnosti Bürkert.

Vítáme každou příležitost, jak se zlepšovat, a informace vnímáme jako nabídku podpory.

Strategie v oblasti lidských práv

 

Informační místo Bürkert

Vítáme každou příležitost, jak se zlepšovat, a informace vnímáme jako nabídku podpory. Chcete-li nahlásit informace o pochybení nebo porušení našeho Code of Conduct včetně naší strategie v oblasti lidských práv, můžete tak učinit zde. S vašimi informacemi budeme zacházet důvěrně a – budete-li si to přát – zůstanou anonymní. Máte následující možnosti ohlášení:

Kromě toho se můžete obrátit na externí ohlašovací místo. Na přehled externích ohlašovacích míst.