Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

Inovativní průtokoměr na bázi SAW vln

Potravinářský, nápojový, farmaceutický i kosmetický průmysl potřebují průtokoměry, které nejenže pracují s vysokou přesností, ale také splňují přísné normy a právní požadavky na hygienu a čištění. Průtokoměry FLOWave Typu 8098 společnosti Bürkert nabízejí praktické řešení pro plnění všech těchto podmínek.

Průtokoměry FLOWave využívají patentovanou metodu SAW (Surface Acoustic Waves), v níž se pro měření používají povrchové vlny. Hlavní výhodou takového průtokoměru je, že neobsahuje žádné další komponenty ani zúžení, což v důsledku znamená, že v měřicí trubici nejsou žádné prázdné prostory. Kromě toho se měření provádějí bez jakéhokoli kontaktu senzorů s médiem a nemůže tak nastat ani ovlivnění senzorů kapalinou, ani kontaminace média senzory. To nejen odpovídá hygienickým požadavkům, ale také zjednodušuje proces čištění (hygienický design). Skutečnost, že měřicí trubice je z fluidického hlediska stejná jako kterákoliv jiná přímá potrubní sekce systému, rovněž zabraňuje tlakovým ztrátám. Instalace je mimořádně jednoduchá díky kompaktní velikosti a nízké hmotnosti zařízení. Průtokoměry FLOWave jsou daleko méně energeticky náročné než Coriolisovy průtokoměry a mohou být instalovány v jakékoliv montážní poloze. Měření lze provádět u neproudících stejně jako rychle proudících kapalin, nebo u kapalin, které střídají směr toku. Tyto průtokoměry navíc nevyžadují žádnou údržbu, což může znamenat výrazné snížení provozních nákladů.

 

Přesný a vybavený plnit budoucí požadavky

Kompaktní průtokoměr kompletně vyrobený z nerezové oceli měří objemový průtok s přesností 0,4% naměřené hodnoty. Současně měří i teplotu s přesností 1 °C. V závislosti na světlosti může být jmenovitý tlak až 25 barů. Teplotní rozsah je navržen tak, aby umožňoval procesy CIP a SIP. Průtokoměr je k dispozici pro potrubí o světlosti DN15, DN25, DN40 a také DN50 s trubkovým připojením a připojením clamp dle ASME a ISO, a může být vybaven i displejem. Převodník průtokoměru FLOWave je založen na integrační platformě EDIP (Efficient Device Integration Platform), která umožňuje síťové předávání informací mezi zařízeními společnosti Bürkert a tím vytváření inteligentních systémů. Díky tomu se velmi zjednodušuje manipulace se zařízeními a jejich integrace do stávajících aplikací. Kromě měření objemového průtoku a teploty se v další modernizaci průtokoměrů FLOWave počítá s měřením dalších hodnot, jako např. hustoty (pro detekci kapalin) a akustický přenosový faktor (pro detekci plynových bublin). V současné době se provádějí validace pro potravinářské oleje, jogurt, kojeneckou výživu, lepidla, barvy a motorové oleje. Průtokoměr FLOWave se již používá s velkým úspěchem pro aplikace s vodními médii, jako jsou kyseliny, louhy, kondenzáty a zejména nevodivá voda.

Osvědčený ve farmaceutickém průmyslu

Ve farmaceutickém průmyslu se vysoká účinnost průtokoměrů FLOWave již prokázala v řadě různých aplikací, jako je např. měření průtoku velmi drahé ultračisté vody (Obr. 2), míchání intravenózních infuzí, a v četných aplikacích s dávkováním a monitorováním různých kapalin potřebných pro výrobu, stejně jako u kriticky důležitých procesů CIP a SIP, při nichž se musí monitorovat jak průtok, tak i teplota.