Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

Ventilový ostrůvek¨typ 8652 s redundancí systému PROFINET S2

Náš ventilový ostrůvek typ 8652 nyní podporuje také redundanci systému PROFINET S2. Zjistěte více o výhodách.

Type 8652 with Profinet Redundancy S2

Redundance systému je v procesním průmyslu nebo v infrastrukturních zařízeních základním požadavkem, protože systémy musí být zachovány i v případě poruchy. 

Přerušení kontinuálního výrobního procesu může v každém podniku vést k velkým finančním problémům nebo dokonce ohrozit lidi. Tyto oblasti proto kladou zvláštní nároky na ovládací prvky systému a provozní zařízení.

Vyšší dostupnost zařízení díky typu 8652 s redundancí systému PROFINET S2

Pokud dojde k výpadku stroje, zařízení nebo řídicího systému, vzniknou podniku vysoké náklady v důsledku odstávek a s tím spojených ztrát ve výrobě. 

Proto je ventilový ostrůvek typ 8652 k dostání nejen s protokolem PROFINET Media Redundancy Protocol (MRP), ale také s redundancí systému S2

Two diagrams with valve islands connected to one or two control units. Illustration of cable breaks between the valve islands (both diagrams), but also between the control unit (only on the right)

PROFINET S2 v kombinaci s protokolem MRP (Media Redundancy Protocol) řeší dva zásadní problémy: Ztráta komunikace zařízení (vlevo) a výpadek programovatelného logického automatu (PLC) (vpravo).

Zamezení úplného výpadku v případě technické závady jediného přístroje díky protokolu Media Redundancy Protocol (MRP).

Pokud je komunikační spojení typu 8652 přerušeno, například z důvodu přetržení vedení, je ventilový ostrůvek napájen přídavným kabelem alternativní komunikační cestou. Lze tak předejít poruchám způsobeným přetržením vedení na úrovni pole nebo přístroje. 

Tato funkce však nechrání před zastavením v případě výpadku programovatelného logického automatu (PLC)

Redundance systému PROFINET S2 zabraňuje úplnému výpadku v případě technické závady na řídicí jednotce systému.

Typ 8652 lze nyní připojit ke dvěma systémovým řídicím jednotkám současně díky odpovídajícímu rozhraní PROFINET. Pokud dojde k výpadku PLC nebo je nutná preventivní údržba, je pro výměnu dat bez přerušení použita druhá síť PROFINET. 

Dostupnost zařízení je tak zajištěna díky redundantní komunikaci také na úrovni řízení. Méně odstávek zařízení znamená více výroby – každou minutu tak lze efektivně využít pro vaši výrobu.

 

Typ 8652

AirLINE – ventilový ostrůvek – optimalizovaný pro procesní automatizaci

Typ 8652
  • Bezpečnostní vypnutí ventilů je možné
  • Snadná diagnostika díly LC displeji
  • Bezpečnost procesu díky pneumatickým funkcím
  • Optimalizováno pro montáž na podlahu skříňového rozváděče
  • Provedení chráněná proti explozi v souladu se směrnicí ATEX/IECEx zóna 2

Souhrn vašich výhod

✓ Vyšší procesní bezpečnost díky MRP a PROFINET S2
✓ Žádné výpadky zařízení při přetržení vedení nebo výpadku řízení