Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Phone +420 543-25 25 05
   Fax +420 543-25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Bürkert Contromatic G.m.b.H.
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Phone +43 (0) 1-8941333
   Fax +43 (0) 1-894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Voda je naším živlem.

Voda je zlatem budoucnosti. Žádná jiná komodita nemá pro život podobně velký význam. Rozdílem je zde zkušenost a efektivita. U společnosti Bürkert proto proudí mnohaleté vědomosti a um do všech oblastí chemie vody a jejího zpracování a zajišťují společně efektivní a originální řešení.

Naše řešení v segmentu Water.

Ať už se jedná o reverzní osmózy, iontovou výměnu, zpracování vody do bojlerů nebo šetrné zacházení se zdroji ultračisté vody – Bürkert se postará o to, aby Vás vždy provázela v každém ohledu ta nejvyšší kvalita. Do naší nabídky služeb patří také vývoj modulárních systémů architektury pro zařízení na úpravu vody, stejně jako koncepce specifických individuálních řešení. Díky naším inteligentním řídícím prvkům, výkonným ventilům a vysoce kvalitním senzorům zpřesňujeme veškeré procesy, které jsou poté obzvláště spolehlivé a lehce proveditelné.

Proč jsme organizovaní v segmentech.

Myšlení a práce v našich segmentech Water, Gas, Hygienic a Micro místo v jednotlivých odvětvích jsou na první pohled nezvyklé. Ale umožňují nám ponořit se plně do Vašeho světa a Vám přináší šanci na překvapivě nová a individuální řešení, která přesahují standardy odvětví.

Tato organizace má pro nás dva jednoduché důvody:

Prvním z důvodů jste Vy. Protože segmenty vytvářejí co nejjednodušší a nejlogičtější propojení s oblastí použití u každého jednotlivého zákazníka. Tato blízkost je opět předpokladem k porozumění. Jde tedy nejen o to "Co děláte", ale mnohem více o to "Proč to děláte". Teprve na základě takovýchto odpovědí může vzniknout nápad šitý opravdu na míru.

Druhým důvodem je zodpovědný tým zákaznické podpory Bürkert. Protože myšlení a práce v segmentech Vám důsledně zajistí přenos technologií a předávání znalostí napříč odvětvími. Toto propojení rozdílných zkušeností a expertíz v jednom týmu je opět předpokladem pro vývoj nápadů, které jsou nejen oborově specifické, ale také překvapivé. A sice rychlejší a originálnější než jiné.

Reference ze segmentu Water:

Key Application

Filtrace pomocí médií

Zdroje vody jsou stále skrovnější a cennější; jak jejich odebírání tak i vracení do životního prostředí může mít kritické implikace. Použitím částicových filtračních médii (od písku po štěrk) lze ušetřit přídavné chemické látky, což z filtrace pomocí médií činí mimořádně ekologickou metodu.

Get more information
Key Application

Membránová filtrace

Membránová filtrace je vysoce aktuální postup úpravy, který si vystačí s jen malou údržbou a zcela se obejde bez přídavných chemických látek. Od mikrofiltrace až k ultrafiltraci, od nanofiltrace až po reverzní osmózu – při moderní úpravě vody se membránová filtrace vyskytuje všude. Je jedno, zda jde o odpadní vodu, surovou vodu nebo pitnou vodu – důležité je, aby na konci byl trvale a spolehlivě dobrý výsledek filtrace. Od náročných úloh separace až po přípravu té nejčistší vody, od částicové až po bakteriální filtraci: klíčem jsou nákladově efektivní a trvalá řešení.

Get more information
Application Ion Exchnage Demineralisation

Iontová výměna / demineralizace

Ať už jde jen o jeden krok v přípravě nebo kompletní samostatný proces: Iontové výměníky se v současnosti rutinně uplatňují v mnoha oborech, např. ve farmakologickém průmyslu, úpravě vody, chemii a v elektrárnách. Iontová výměna spojuje maximální účinnost se zvýšenými provozními kapacitami, od přípravy až po následnou úpravu po membránové filtraci.

Get more information
Application Reverse Osmosis Nano Filtration

Reverzní osmóza / nanofiltrace

Standardy kvality a kvalitativní požadavky jsou hnací silou v náročném segmentu reverzní osmózy. Ať už jde o úpravu surové nebo odpadní vody, odsolování mořské vody nebo přípravu té nejčistší vody – to, co zde potřebujete, jsou spolehlivé komponenty a efektivní systémy. Z důvodu citlivosti použitých membrán potřebujete výkonná řešení pro neustálé hlídání kvality.

Get more information
Application Electro Deonisation

Elektrodeionizace (EDI)

Ve velmi konkurenčním oboru elektrodeionizace záleží nakonec především na jednom: na dosažené kvalitě úpravy té nejčistší vody. Tato poměrně nová technika spojuje principy membrány, iontové výměny a elektrodialýzy. Tím je EDI první volbou, když jde o přípravu čisté popř. té nejčistší vody pro průmysl polovodičů nebo farmaceutické aplikace. Ale také například pro kotelní vodu pro pohon parních turbín v elektrárnách.

Get more information
Key Application

Neutralizace

pH – dvě písmena s velkým významem. Hodnota pH je rozhodující parametr pro kvalitu vody a znamená rozdíl mezi ekologicky udržitelnou úpravou vody a zničením všech vodních životních forem v jezeru nebo i čisticím zařízení. Neutralizace je standardní postup pro nastavení hodnoty pH přidáváním kyselin nebo zásad. Všude, kde se voda přímo nebo nepřímo vypouští do ekosystému, musí splňovat přísné místní předpisy a na stupnici pH mít hodnotu někde mezi 6 a 9.

Get more information
Key Application

Kontrola kvality

Jeden z našich vyhlášených cílů je optimalizace při hlídání surové, pitné a procesní vody. Pro dosažení těch nejlepších výsledků integrujeme naše snímače, akční členy, regulační prvky a převodníky do speciálních systémových řešení, např. pro online hlídací systémy. S naší odbornou kompetencí a zkušenostmi v technologii membrán a hlídání kvality budeme v těsné spolupráci s Vámi hledat a vyvíjet specifické řešení pro Váš systém, které pak dodáme.

Get more information
Application Cooling Tower

Řízení chladicích věží

Ať už jde jen o malou chladicí věž s přirozeným tahem, hybridní nebo ohromné hyperboloidní zařízení, od nejmenších až po tepelnou elektrárnu: Bezpečnost a účinnost jsou při provozu chladicích věží vždy na prvním místě. Na základě desítek let zkušeností jsme Vaším partnerem pro implementaci chytrých řešení pro kontrolní systém Vaší chladicí věže.

Get more information
Application Boiler Feed Water

Kotelní voda

U kotlového systému záleží na účinnosti a stabilitě. Tepelná účinnost stoupá se snížením potřebných vypouštěných množství. Také konstantně vysoká teplota napájecí vody prospívá účinnosti a snižuje pomocí regenerace kondenzátu spotřebu energie. Pro maximalizaci očekávané životnosti kotelního zařízení a minimalizaci požadavků na údržbu je důležité předcházení koroze v kotlovém a parním systému, odstraňování uvolněného kyslíku z vody, než se dostane do kotle.

Get more information
Key Application

Procesní teplo a chlazení

Přesné řízení teploty je rozhodující prvek pro výrobní postupy s vysokými požadavky na reprodukovatelnost, jako jsou např. lití vstřikem, tvarování vyfukováním, tlakové lití, tepelné tvarování nebo fyzikální popř. chemické nanášení odpařením (PVD/CVD). Přitom jde přirozeně o to, aby se produktům, médiím a/nebo zařízením přiváděla nebo odebírala energie (teplo). Zvolené médium je přitom často na vodním základě, z důvodu dobrých tepelných vlastností vody ve srovnání s jinými, plynnými médii.

Get more information