Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
contact bubble
Vaše výzva ve fluidní technologii

Chcete udržitelně automatizovat?

Pojďme spolupracovat. »

contact bubble
Vaše výzva ve fluidní technologii

Chcete udržitelně automatizovat?

Pojďme spolupracovat. »

Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Webová stránka https://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Webová stránka https://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Automatizace procesů

Bez ohledu na to, které funkce výrobního procesu mají probíhat automaticky nebo které automatizační řešení je pro vás správné, společnost Bürkert vám nabídne inteligentní koncepci, která se bude hodit přesně pro vás.

Tisk

Všechno, co teče, nás fascinuje...

Protože nejmenším společným jmenovatelem průmyslu je manipulace s fluidními médii – všude se měří, dávkuje, míchá, filtruje, řídí, nastavuje a reguluje. Ve společnosti Bürkert proto začneme s vaší fluidním úkolem a pro jeho vyřešení použijeme základní fyzikální principy. Díky naší fluidně technické kompetenci a portfoliu výrobků a služeb zaměřenému na tento obor nabízíme našim zákazníkům vždy optimální řešení – napříč všemi odvětvími.

Ostatně: Naše elektromagnetické ventily, procesní ventily, regulační ventily a elektromotorické ventily pomáhají při řešení každé fluidní výzvy.

Proč vám pro automatizaci procesů nabízíme to nejlepší řešení

Seznámíme se s vašimi výzvami, kterým musíte čelit, a díky našim bohatým zkušenostem a základnímu know-how splníme vaše požadavky

Pro řešení stejných nebo podobných úkolů v této oblasti využíváme naše fyzikální zkušenosti nasbírané v měřicí, řídicí a regulační technice znásobené zkušenostmi z různých oborů
a aplikací. Budete tak těžit z maximálně bohatých zkušeností, které sbíráme napříč obory,
a které individuálně použijeme pro řešení vašich otázek. Přesně proto víme, který z našich výrobků a na jakém fyzikálním principu je pro vaši aplikaci tím nejlepším řešením.

Naše hodnotově orientovaná řešení vás podpoří při realizaci vašich provozních cílů

V rámci partnerské spolupráce vypracujeme spolu s vámi individuální řešení, která budou přesně odpovídat vašim potřebám. Přitom s našimi zákazníky konzultujeme a nasloucháme jim, abychom porozuměli jejich potřebám a vytvořili konstruktivní návrhy a nalezli kreativní odpovědi na téměř všechny otázky v oblasti fluidní technologie. Jako poskytovatel řešení navazujeme důvěryhodné vztahy s našimi zákazníky a pomocí našich hodnotově orientovaných řešení jim pomáháme dosáhnout jejich provozních cílů.

Vynikající kvalita a spolehlivost našich automatizačních výrobků vám zaručí vysoce hodnotné, bezpečné a bezporuchové produkty

Bürkert je jedním z mála – ne-li jediným – poskytovatelem, který nabízí průmyslové výrobky vlastní konstrukce a výroby pro všechny důležité oblasti fluidních systémů regulace. Technicky špičkové výrobky ve vynikající kvalitě a s jedinečnou spolehlivostí je to nejmenší, co od nás můžete očekávat.

Díky mezioborové spolupráci našich specialistů se vyhnete zbytečným ztrátám informací a ušetříte cenný čas

Pro naše systémové zákazníky nejsme pouhým vývojářem fluidních systémů, ale zároveň
i specialistou na mechanickou výrobu, technologii čerpadel, výrobu cívek, technologii plastů a svařovací techniku. Kromě toho jsme také výrobcem nástrojů, vývojářem hardwaru
a softwaru, výrobcem ovládacích skříní a zařízení, projektovým manažerem a mnoho dalšího. Snažíme se navíc o celosvětové certifikace. Individuální přístup k zákazníkovi neznamená jen individuálně vyvíjet výrobky, ale pokrývat i související výrobní a logistické procesy. Samotný fakt, že na svém projektu nemusíte pracovat s různými subdodavateli, zaručuje významnou časovou úsporu a snižuje počet nutných rozhraní. Přitom nehraje žádnou roli, zda potřebujete standardní systém nebo komplexní řídicí a regulační systém.

Naše rozsáhlé aplikační a průmyslové know-how zaručuje skutečně originální
a technicky dokonalé řešení

Myšlení a práce v našich aplikačně zaměřených segmentech Water, Gas, Hygienic a Micro jsou na rozdíl od odvětvového členění na první pohled neobvyklé. Nám to však umožňuje úplně proniknout do vašeho světa a vy máte šanci získat překvapivě nová a individuální řešení, která převyšují standardní řešení ve vašem oboru.
Přitom nezáleží na tom, zda jde o výrobní procesy pro chemický průmysl, automatizaci stavebního procesu nebo automatizaci celých výrobních linek. Právě to, že se zabýváme řešeními ve zcela odlišných aplikačních oblastech, podporuje mezioborový přenos znalostí
a originalitu technických řešení.

Díky oborově specifickým technologickým platformám můžete s námi dosáhnout pozoruhodných úspor času a nákladů

Nezřídka se poptávka zákazníka stává výchozím bodem pro vytvoření takzvané systémové platformy. Vývoje platforem jsou např. zajímavé tehdy, když se mohou problémy zákazníků
z nejrůznějších oborů a aplikací řešit pomocí stejného základního fyzikálního principu. Ať již automatizuji výrobní proces pro chemické zařízení nebo stavební proces – technologicky je princip stejný.
Na základě již vytvořené platformy tak může rychle a hospodárně vzniknout individuální řešení, které vám umožní podstatně rychlejší uvedení na trh a přinese odpovídající úspory nákladů.

Kontakt Odbyt

Kontaktujte nás...

Můj seznam k porovnání