Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Speech bubbles
Máte otázky?

 Poradenství

 E-mailem

bürkert
 

Měření a regulace množství náplně

Bez ohledu na to, jakou výšku má mít hladina vašeho fluidního média v nádrži, s partnerem Bürkert bude nepřetržitá regulace množství náplně stále na úrovni. Přitom nehraje žádnou roli, zda používáte čisté plyny nebo agresivní kapaliny, zda půjde o velká množství či malé dávky, hladinu vašeho média nastavíme vždy přesně.

Všechno, co teče, nás fascinuje...

Protože nejmenším společným jmenovatelem průmyslu je manipulace s fluidními médii – všude se měří, dávkuje, míchá, filtruje, řídí, nastavuje a reguluje. Ve společnosti Bürkert proto začneme s vaší fluidním úkolem a pro jeho vyřešení použijeme základní fyzikální principy. Díky naší fluidně technické kompetenci a portfoliu výrobků a služeb zaměřenému na tento obor nabízíme našim zákazníkům vždy optimální řešení – napříč všemi odvětvími.

Ostatně: Naše elektromagnetické ventily, procesní ventily, regulační ventily
a elektromotorické ventily pomáhají při řešení každé fluidní výzvy.

Proč vám pro měření a regulaci množství náplně nabízíme to nejlepší řešení

Seznámíme se s vašimi úkoly v oblasti měření a regulace množství náplně a díky našim bohatým zkušenostem a základnímu know-how splníme vaše požadavky

Pro řešení stejných nebo podobných úkolů v této oblasti přitom využíváme naše fyzikální zkušenosti nasbírané v oboru regulace množství náplně znásobené zkušenostmi z různých aplikací a oborů. Budete tak těžit z maximálně bohatých zkušeností, které sbíráme napříč obory, a které cíleně použijeme pro řešení vašich problémů. Přesně proto víme, který z našich výrobků a na jakém fyzikálním principu je nejlepším řešením přesně pro vaši aplikaci.

Naše hodnotově orientovaná řešení vás podpoří při realizaci vašich provozních cílů

V rámci partnerské spolupráce vypracujeme spolu s vámi individuální řešení pro měření množství náplně, která budou přesně odpovídat vašim potřebám. Přitom s vámi budeme konzultovat a naslouchat vám, abychom porozuměli vašim potřebám a vytvořili konstruktivní návrhy a nalezli kreativní odpovědi na každou otázku z oblasti fluidní technologie. Jako poskytovatel řešení navazujeme důvěryhodné vztahy s našimi zákazníky a pomocí našich hodnotově orientovaných řešení jim pomáháme dosáhnout jejich provozních cílů.

Vynikající kvalita a spolehlivost našich výrobků pro měření množství náplně vám zaručí vysoce hodnotné, bezpečné a bezporuchové produkty

Bürkert je jednou z mála – ne-li jedinou – společností, která poskytuje průmyslové výrobky vlastní konstrukce a výroby pro všechny důležité oblasti fluidních systémů regulace. Technicky špičkové výrobky ve vynikající kvalitě a s jedinečnou spolehlivostí je to nejmenší, co od nás naši zákazníci mohou očekávat. 

Mezioborová spolupráce specialistů společnosti Bürkert zabrání zbytečné ztrátě informací a ušetří cenný čas

Pro naše systémové zákazníky nejsme pouhým vývojářem fluidních systémů, ale zároveň
i specialistou na mechanickou výrobu, technologii čerpadel, výrobu cívek, technologii plastů a svařovací techniku. Kromě toho jsme také výrobcem nástrojů, vývojářem hardwaru
a softwaru, výrobcem ovládacích skříní a zařízení, projektovým manažerem a mnoho dalšího. Snažíme se navíc o celosvětové certifikace. Individuální přístup k zákazníkovi neznamená jen individuálně vyvíjet výrobky, ale pokrývat i související výrobní a logistické procesy. Samotný fakt, že na svém projektu nemusíte pracovat s různými subdodavateli, zaručuje velkou časovou úsporu a podstatně snižuje počet nutných rozhraní. Přitom nehraje žádnou roli, zda potřebujete standardní systém nebo komplexní řídicí a regulační systém.

Oborově specifické technologické platformy v oblasti měření a regulace množství náplně dosahují pozoruhodných úspor času a nákladů

Nezřídka se poptávka zákazníka stává výchozím bodem pro vytvoření takzvané systémové platformy. Vývoje platforem jsou např. zajímavé tehdy, když se mohou problémy zákazníků
z nejrůznějších oborů a aplikací řešit pomocí stejného základního fyzikálního principu. Ať již plním nápoje do lahví nebo automat na vodu plní sklenici – technologicky je rozpoznání maximální výšky hladiny stejné. Měří se hladina fluidního média.
Na základě již vytvořené platformy tak může rychle a hospodárně vzniknout individuální řešení, které vám umožní podstatně rychlejší uvedení na trh a přinese odpovídající úspory nákladů.

Můj seznam k porovnání