Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Úprava spalin

Snižování emisí ze spalovacích motorů – čistší životní prostředí díky technologii selektivní katalytické redukce.

Tisk
Dávkovací technologie Bürkert pro velké lodní a stacionární naftové motory

Plnění právně stanovených limitů pro spaliny přesným dávkováním močoviny.
Dávkovací technologie Bürkert pro motory užitkových vozidel

Plnění právně stanovených limitů pro spaliny přesným dávkováním močoviny.
Dávkovací technologie Bürkert pro motory užitkových vozidel

Plnění právně stanovených limitů pro spaliny přesným dávkováním močoviny.
Dávkovací technologie Bürkert pro velké lodní a stacionární naftové motory

Plnění právně stanovených limitů pro spaliny přesným dávkováním močoviny.

Úprava spalin

S rostoucím počtem spalovacích motorů se zvyšuje také celosvětový objem emisí. Kromě oxidu uhličitého je životní prostředí silně zatěžováno zvláště sazemi a oxidy dusíku. Oxidy dusíku – NO a NO2 – jsou mimo jiné příčinou vysokých koncentrací ozónu u frekventovaných silnic. Tyto škodliviny lze částečně redukovat optimalizací spalování v motoru, ale také úpravou spalin ve výfukovém systému. Současné právní předpisy o redukci NOx a prachových částic lze ale splnit jen dodatečnou úpravou spalin.

K redukci oxidů dusíku se spaliny upravují pomocí čpavku. Selektivní katalytická redukce (SCR) je základem technologie, která přispívá k čistotě životního prostředí. Technologie SCR není nová a už delší dobu se používá v elektrárnách. Další snižování emisních limitů vyžaduje, aby se tato technologie využívala i u stavebních strojů, lodí, elektrických generátorů, nákladních a osobních vozidel.

Kontakt Odbyt

Kontaktujte nás...

   

Můj seznam k porovnání