Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Zlepšená regulace průtoku v pneumatických dopravních systémech

Nekomplikované, flexibilní a efektivní řešení pro pneumatickou dopravu s regulátorem průtoku typ 8750

Vaše výhody

  • Bezpečnost procesu: Maximální šetrnost vůči přepravovanému produktu, minimální opotřebení trubkových vedení
  • Vyšší produktivita: Vyšší výkon při nižších nákladech na údržbu
  • Jednoduchá instalace: Kompletní systém sestávající ze senzoru průtoku, technologického regulátoru a regulačního ventilu pro regulaci objemového proudu
  • Vyšší flexibilita: Rychlé a přesné přizpůsobení podle různých tlaků, podmínek a přepravovaných produktů

Pro mnoho odvětví přináší pneumatická přeprava výhody, jako flexibilitu systému a nepřítomnost pohyblivých částí. Je nutné, aby takové systémy byly správně řízeny, aby byla zachována výkonnost a kvalita produktu na dopravní trase. Aby bylo možné dodat takové efektivní systémy pro řízení procesu, předpokládá se porozumění pro technologii a samotný obor.

Výzvy a potřeby

U pneumatické přepravy je třeba zvládnout výzvy, aby byly co možná nejlépe splněny potřeby. K tomu patří flexibilní přeprava, citlivé zacházení s různým sypkým materiálem, kompenzace ztrát v důsledku netěsností a nekomplikovaná možnost modernizace

pneumatisches Fördern

Flexibilní přeprava

Flexibilní přeprava je výhodná při různých aspektech. Pokud se musí například přepínat mezi různými dopravními trasami nebo dopravními vedeními, tak toto vyžaduje flexibilní tok vzduchu při současném řízení dopravního tlaku. Kromě toho je potřebné flexibilní řízení proudu vzduchu, pokud různé produkty mají měnící se požadavky a vlastnosti. Na začátku a na konci procesu přepravy musí regulace pružně reagovat, protože jsou nutné vyšší tlaky. Také přeprava s jinými plyny než se vzduchem, jako např. s argonem, dusíkem nebo kyslíkem, vyžaduje flexibilitu.

Nekomplikovaná modernizace

S použitím pneumatické přepravy činíte rozumnou investici do řešení, které je vhodné pro účel použití. Získáte přehled o všech technologických datech a současně preventivní řešení proti blokování vedení s obtokovou přepravní metodou.

Typická výzva vyřešena

Naše produkty pro pneumatickou přepravu kompenzují několik výzev, které nastávají u ručně poháněných zařízení nebo u špičkových zařízení. Ručně poháněná zařízení jsou tudíž velmi nepružná, je nutné příliš mnoho manuální práce a existuje mnoho možných zdrojů chyb. Také špičková zařízení jsou nepružná a vyžadují předem detailní inženýring. Kromě toho je kalibrace řídicí elektroniky komplikovaná. Náš regulátor množství kapaliny, typ 8750 odstraní tyto nevýhody ze světa.

 

Typ 8750

Průtokový regulátor plynů

Typ 8750
  • Spolehlivá a automatizovaná regulace průtoku přímo na místě
  • Stabilní regulace požadované hodnoty, nezávisle na kolísání tlaku
  • Nastavitelné funkce alarmu (monitorování tlaku)
  • Snadné uvedení do provozu prostřednictvím manuální předepsané požadované hodnoty na displeji
  • Programovatelná kompenzace úniku vzduchu pro systémy čerpání se zhuštěným průtokem

Pro Vaší individuální výzvu vyvineme a budeme realizovat společně s Vámi řešení upravené podle přání zákazníka v některém z našich systémových domů.

Flyer Reliably controlling air flows

For stable transport of bulk materials

620.35 KB

Formulář

Kontakt Odbyt

Můj seznam k porovnání