Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Snížení emisí dodatečnou úpravou výfukových zplodin

Řešení dávkování SCR pro čisté životní prostředí díky čistým výfukovým zplodinám

Vaše výhody

  • Aplikačně osvědčená platforma
  • Kompaktní design se snadnou údržbou
  • Rychlé a efektivní přizpůsobení

Dieselmotory se používají v mnoha oblastech. Ať už ve vzduchu nebo ve vodě, v osobním autě nebo v lodi, ať už jako stacionární pro výrobu elektřiny nebo mobilní pro pohon vozidel. Dieselmotor dokazuje v nejrůznějších situacích své výhody. Přesto, se stoupajícím počtem dieselmotorů stoupají také hodnoty emisí. Při spalování motorové nafty vznikající kysličníky dusíku připravují našemu životnímu prostředí stejně tak problémy jako kysličník uhličitý nebo částice sazí.

Náš přínos pro zdravé životní prostředí: Řešení dávkování SCR

Nápravu sjedná čpavek, který reaguje s kysličníky dusíku na dusík a vodu. Tato přírodovědecká reakce, selektivní katalytická redukce (SCR), ukazuje cestu k technologii, která zajišťuje čisté životní prostředí. Teprve takzvané SCR katalyzátory snižují kysličníky dusíku požadovanou měrou tak, jak to v současnosti předepisují normy a vyhlášky.
U technologie SCR je důležité, aby bylo možné reakční médium dávkovat bezpečně a s přesnou opakovaností. Je rovněž důležité, aby dávkovací moduly měly dlouhou životnost, a byly udržovány jako kompaktní a lehké. Veškeré technologie, které tyto vlastnosti umožňují, obdržíte u nás z jedné ruky: Ventily a senzory stejně tak jako technika umělých hmot a systémový inženýring.

Přidaná hodnota díky systémům Bürkert

Komponenty jako ventily, senzory nebo kompletní dávkovací moduly v systémech pro snížení škodlivin s technologií SCR vyžadují vysokou chemickou a také tepelně technickou odolnost materiálu a vysokou fyzikální těsnost. Naše elektromagnetické uzavírací ventily a ovládací ventily využívají proto speciálně zalité cívky z vlastní výroby. Naši inženýři je integrují v souladu s aplikací do dávkovacích jednotek pro různé výkonnostní třídy. Toto zaručuje optimalizovanou, z hlediska nákladů efektivní velikost provedení vedle výrazně snížené rozmanitosti rozhraní. Dávkovací moduly zvyšují integritu a snižují náklady na montáž a zkoušky.

Platforma pro bezstarostné dávkování SCR

Platform worry-free SCR Dosing

Široké portfolio produktů je základem pro dávkovací jednotky SCR z jedné ruky. Veškeré jádrové komponenty ventilové a senzorové techniky jsou kvalifikované pro oblast aplikace a osvědčily se. Rozmanitost produktů, zkušenost v systémové technice SCR a koncept ve formě platformy zajišťují krátké časy při vyvíjení.

Mít veškeré potřebné výrobní technologie jako obrábění kovů, techniku umělých hmot, výrobu rozvaděčů ve firmě, zvyšuje efektivitu v průběhu vývoje a výroby. To vše zajistí rychlé vyzkoušení a splnění zákonem daných limitů

Pro Vaší individuální výzvu vyvineme a budeme společně s Vámi realizovat v některé z našich systémových firem řešení upravené podle přání zákazníka.

Flyer Exhaust Treatment

306.84 KB

Reference zákazníků
Formulář

Kontakt Odbyt

Můj seznam k porovnání