Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Odlitky lité vstřikem

Hotové, ze stroje vypadávající plastové díly s modulární platformou pro regulaci procesu

Vaše výhody:

  • Kompaktní provedení
  • Bezpečnost
  • Odolnost
  • Zkrácená doba cyklu

Výroba přímo použitelných, to znamená „hotově vypadávajících“ plastových dílů je velkou výzvou ve výrobě litých odlitků vstřikem. Typickým příkladem jsou rámy monitorů LCD, pouzdra mobilních telefonů a notebooků nebo také technické výrobky. Důležitý přínos poskytuje variotermní temperování nástroje pro vstřikové lití. Pouze s touto technikou je možné vyrábět plastové díly bez protažení, s přesným dodržením rozměrů a s vysokou kvalitou povrchu ohledně lesku a pohmatu a bez viditelných spojů při tečení.

Požadavky

Rychlé změny mezi teplými (cca 180–200 °C během fáze vstřikování) a studenými teplotami (80–120 °C) představují zásadní technický požadavek na proces temperování. Samozřejmě, že se toto má také uskutečnit v pokud možno co nejkratším čase cyklu. Cíl je možné realizovat umístěním přepínací stanice ventilů v blízkosti nástroje, čímž se musí při přepínání z teplé na studenou vyměňovat pouze velmi malé vnitřní objemy množství vody. Modulární platforma pro regulaci procesu splňuje tyto požadavky.

Variotermní temperování plastových stříkaných součástí v blízkosti nástroje

Application Injection Moulding Scheme

 

Formulář

Kontakt Odbyt

Další příklady aplikace naší modulární platformy pro regulaci procesu:

Automatizovaná a individuální řešení chlazení pro Vaše zařízení tlakového litíAutomatizovaná a individuální řešení chlazení pro Vaše zařízení tlakového lití

Kvalita finálních výsledků je vždy prioritou, ať už zařízení pro tlakové lití hliníku (lití pod tlakem, kokilové lití) provozujete nebo vyrábíte. Důležitou roli proto hraje i přesně přizpůsobené chlazení. Bürkert nabízí nejmodernější technologie pro regulaci chladicích médií. Přitom pokrýváme všechny požadované stupně komplexnosti – od dodávky jednotlivých ventilů, aktuátorů a senzorů, přes kompaktní a automatizovaná systémová řešení, až po kompletní skříně na média.

Flyer Controlling process temperatures

Modular Process Control Platform for Heating and Cooling

11.22 MB

Můj seznam k porovnání