Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Extruze potravin

Optimální zajištění kvality produktu s modulární platformou pro regulaci procesu

Vaše výhody:

  • Umístění v blízkosti extrudéru
  • Vysoká bezpečnost provozu
  • Dlouhá životnost
  • Snadná údržba, modulární uspořádání

Extruze je podstatou celé řady výrobních procesů potravin a krmiv. Extrudéry hnětou, mísí, vaří a porcují například cereálie, cornflakes a těstoviny, tvarované proteiny, vitaminizovanou rýži nebo krmivo pro domácí zvířata. Vedle vypracované technologie a fundovaných znalostí procesu je teplota centrální účinnou veličinou.

Požadavky

Aby produkty zůstávaly ohledně kvality, konzistence a chuti beze změny, je nutné přesné a reprodukovatelné vedení teploty. Tak se musí například proces vaření vždy uskutečnit úplně přesně. Většinou se přepíná mezi více recepty produktu, takže temperování procesu by mělo kromě toho být pružně nastavitelné a spolehlivě automatizované. V neposlední řadě jsou v celkovém procesu zásadním cílem vysoká bezpečnost provozu a produktu a také energetická efektivita. Robustní technika ventilů v modulární platformě pro regulaci procesu těmto požadavkům vyhovuje

Applicaton Extrusion Food

Kontrolované temperování na příkladu extrudéru

Formulář

Kontakt Odbyt

Další příklady aplikace naší modulární platformy pro regulaci procesu:

Automatizovaná a individuální řešení chlazení pro Vaše zařízení tlakového litíAutomatizovaná a individuální řešení chlazení pro Vaše zařízení tlakového lití

Kvalita finálních výsledků je vždy prioritou, ať už zařízení pro tlakové lití hliníku (lití pod tlakem, kokilové lití) provozujete nebo vyrábíte. Důležitou roli proto hraje i přesně přizpůsobené chlazení. Bürkert nabízí nejmodernější technologie pro regulaci chladicích médií. Přitom pokrýváme všechny požadované stupně komplexnosti – od dodávky jednotlivých ventilů, aktuátorů a senzorů, přes kompaktní a automatizovaná systémová řešení, až po kompletní skříně na média.

Flyer Controlling process temperatures

Modular Process Control Platform for Heating and Cooling

11.22 MB

Můj seznam k porovnání