Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Extruze & kalibrace

Přesnost profilu díky přesnému vedení teploty s modulární platformou pro regulaci procesu

Vaše výhody:

  • Spolehlivá a bezpečná
  • Modulární přizpůsobení
  • Vysoce dynamické vedení teploty
  • Připravení pro montáž
  • Snadná údržba

Výrobní metoda extruze se již usadila pro mnoho produktů: Okenní rámy z plastu, hliníkové lišty pro připevnění, kabelové kanály a kosmetické láhve a také mnoho dalších druhů desek, trubek a profilů s konstantním průřezem. Nezávisle na tom, zda se jedná o kov, plast, uhlíková vlákna nebo nějaký jiný materiál, musí být produkt průběžně bez protažení, rozměrově stálý a s přesným dodržením profilu. Přesné a reprodukovatelné dosažení správných teplot procesu má na to rozhodující vliv.

Jak z toho budete profitovat

Modulární platforma pro regulaci procesu zde může jasně ukázat výhody pro Vás. Jako systém pro temperování procesu automatizuje toto řešení kontrolované temperování částí zařízení ve výtlačném lisu a cílené ochlazování v následných kalibračních stanicích. Maximální požadavky kvality se nechají snadno realizovat, protože počet chladicích míst a trysek je možné variabilně přizpůsobit, a je možné je příslušně opatřit vlastní, decentralizovanou regulací.

Application Extrusion and calibration

 

 

 Kontrolované ochlazování a vakuová kalibrace vytlačovaných profilů

Formulář

Kontakt Odbyt

Další příklady aplikace naší modulární platformy pro regulaci procesu:

Automatizovaná a individuální řešení chlazení pro Vaše zařízení tlakového litíAutomatizovaná a individuální řešení chlazení pro Vaše zařízení tlakového lití

Kvalita finálních výsledků je vždy prioritou, ať už zařízení pro tlakové lití hliníku (lití pod tlakem, kokilové lití) provozujete nebo vyrábíte. Důležitou roli proto hraje i přesně přizpůsobené chlazení. Bürkert nabízí nejmodernější technologie pro regulaci chladicích médií. Přitom pokrýváme všechny požadované stupně komplexnosti – od dodávky jednotlivých ventilů, aktuátorů a senzorů, přes kompaktní a automatizovaná systémová řešení, až po kompletní skříně na média.

Flyer Controlling process temperatures

Modular Process Control Platform for Heating and Cooling

11.22 MB

Můj seznam k porovnání