Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Mísení vody se systémem

Pro konstantní kvalitu technologické vody

Vaše výhody

  • Spolehlivá kvalita díky dalekosáhlému aplikačnímu know-how
  • Poradenství, vývoj, výroba a servis z jedné ruky
  • Snížené vynaložení času a nákladů
  • Zvýšená bezpečnost procesu na základě nejlépe vzájemně sladěných komponent

Rozhodujícím faktorem pro mnoho aplikací je správné složení vody. Aby byla v nejrůznějších průmyslových procesech k dispozici vhodná kvalita vody, musí se tato často z technických a ekonomických důvodů upravovat. Podle procesu mohou mít význam různé parametry kvality, které se týkají vlastností jako vodivosti, hodnoty pH, tvrdosti, podílu síranu nebo chloridu.

Your challenges, our solutions

Air-conditioning technology
Vzduchotechnika v místnosti

Pro zabránění koroze a usazenin ve vlhčicích a klimatizačních zařízeních se musí kvalita přídavné vody často upravovat smísením surové a čisté vody. Dodržování zadaných limitů má v případě poskytnutí záruky velký význam. Aby byla zajištěna hospodárnost při úpravě vody, vypočítá se jmenovitý pracovní bod systému, u kterého se potřebuje co nejméně upravené vody. K tomu se upravená voda smísí v určitém poměru s neupravenou vodou na přídavnou vodu.

Cooling tower make-up water

Přídavná voda pro chladicí věže

Také v chladicích věžích je nutná úprava technologické vody přivedením přídavné vody, aby se zabránilo korozi a usazeninám na základě zhušťování vody. Limity pro technologickou vodu jsou zadány výrobcem zařízení a nastaví se přivedením přídavné vody. K tomu se upravená voda smísí v určitém poměru s neupravenou vodou na přídavnou vodu pro chladicí věže.

Brewing water

Pivovarská voda

Kvalita druhu piva závisí na kvalitě pivovarské vody, protože tato může mít směrodatný vliv na chuť piva. Pro zachování konstantně vysoké kvality, se surová voda často pomocí membránového zařízení téměř úplně demineralizuje a následně se smísí na požadovanou kvalitu. Pro přesné smísení vody a pro konstantní kvalitu vody se proto využívá téměř ve všech membránových zařízeních pro úpravu pivovarské vody mísicí jednotka.

Irrigation

Zavlažování

Chybná kvalita surové vody při zavlažování může vést k zasolení půdy nebo k změně struktury půdy. Toto má negativní účinek na množství a kvalitu výnosu. Na základě toho se pro zavlažování nejdříve kompletně demineralizovaná voda opět obohatí obsahovými látkami, které jsou potřebné pro růst. Mísicí jednotka zde může přesným dávkováním ušetřit náklady na přídavné chemikálie. Obzvlášť při vysoké potřebě vody pro zavlažování má mísení vody ekonomické výhody.

Drinking water

Pitná voda

Při napájení pitnou vodou jsou kladeny nejvyšší nároky na kvalitu vody. Trvalé dodržování zdravotnických zadání a zabránění škod, jako jsou koroze nebo usazeniny v distribučních systémech, hrají přitom významnou roli. Po úpravě vody prostřednictvím procesu změkčení nebo reverzní osmózy se musí voda smísit, aby byly dodrženy regionálně zadané limity. Korozi a usazeninám je možné se mimo jiné vyvarovat tím, když se optimálně nastaví rovnováha vápna a kyseliny uhličité.

Flyer Blending water - systematically

For constant process water quality

702.68 KB

Formulář

Kontakt Odbyt

 

 

 

 

Můj seznam k porovnání