Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Decentralizovaná automatizace

Zařízení pro výrobu potravin nebo léků musí být výkonná, bezpečná a hygienická. Pro zajištění zpracování cenných surovin bez zbytků a křížových kontaminací, pro zajištění konstantní kvality výrobků a pro minimalizaci rizika výpadků je digitální monitorování procesu nezbytné. Nejjednodušeji se toho dosáhne decentralizovanou automatizací, která může lokálně řídit inteligentní komponenty a rychle reagovat. Pro optimální uzpůsobení takové ventilové technologie krátkých tras ve vašich konceptech strojů a zařízení vám objektivně poradíme a předložíme vám nabídky neutrálních řešení. Přitom zredukujeme na minimum vše, co nebudete potřebovat: komplexita, riziko a energetické výdaje. Ochotně vám poradíme.

Ovládejte své zařízení decentralizovaně – pro vyšší produktivitu a bezpečnost

Pro výrobu léků i potravin platí stejnou měrou: Aby koncové produkty měly trvale vysokou kvalitu, musí výrobní zařízení po celou dobu exaktně řídit a regulovat všechna média. K tomu jsou nezbytné rychlospínací, inteligentní procesní ventily. Jsou součástí celkového konceptu, který v rámci objektivního poradenství navrhneme a realizujeme speciálně pro vás. Tak vznikají individuálně naplánovaná, decentralizovaná automatizační řešení, která zajistí, že infrastruktura a řízení ventilů vašeho zařízení dělá přesně to, co má, a přitom lze zařízení nepřetržitě monitorovat pomocí celé řady parametrů.

Vyšší produktivita díky inteligentním řídicím hlavám Bürkert

Decentralizovaná automatizace s firmou Bürkert znamená: Lokálně aktivované procesní ventily regulují funkci vašeho zařízení. Inteligence spočívá v řídicích hlavách – koncepce s mnoha výhodami. Řídicí hlava typ 8681 je navíc univerzálně použitelná, takže procesní ventily různých výrobců lze tímto řešením snadno automatizovat.

Kdy byste měli nasadit decentralizované automatizační řešení?

  • Když je potřeba přehledný, flexibilní pneumatický aktivační prvek.
  • Když kladete důraz na transparentní procesy a rychlé uvedení do provozu.
  • Když pro kritické procesy potřebujete informace v reálném čase tady a teď.
  • Kdy byste se měli rozhodnout pro bezpečnou, monitorovanou výrobu léků nebo potravin.

Výzvy u tradičních konceptů

Diskrétní kabeláž je spojena s vysokými výdaji. Například u plnicího stroje pro potraviny a léky jsou výzvy patrné: Pro proces jsou potřeba různé pohony, průtokoměry, tlakové a teplotní senzory. Každý přístroj má jedno kabelové připojení k diskrétnímu portu IO modulu v rozvaděči. Často se používají přístroje s rozhraními na 4–20 mA a binárními vstupy a výstupy. To omezuje počet funkcí – stejně jako šířku pásma a následně i množství diagnostických dat.

Stáčení
Napájení proudem
SPS
Analogový vstup
Analogový výstup
Binární výstup
Rozvaděč
Procesní ventil

Větší bezpečnost, nízké náklady díky inteligentnímu propojení.

Obrovské výdaje při připojování? Ne, jde to i lépe: Naši komunikační inženýři vyvinuli alternativní řešení, které redukuje počet kabelů na čtyři a současně pracuje pouze s jedním typem IO-Link master pro všechny přístroje. Všechna relevantní data jsou digitálně dostupná – načíst tak lze podstatně více parametrů než u běžných řešení. Je tak možné provádět permanentní diagnostiku, aby byla vždy zajištěna dostupnost zařízení. Zabudovaná redundance S2 navíc zvyšuje dostupnost zařízení – čistá bezpečnost. Protože všechny hadicové násuvné spojky jsou nahrazeny přípojkami M12, je montáž elektrických přístrojů velice rychlá, bezpečná a jednoduchá. Přechodem od analogových k digitálním přístrojům rovněž odpadá potřeba opakované kalibrace po určité době provozu.

Ethernet
Chybová hlášení a hlášení údržby
IO-Link Master
PLC / HMI
IO-Link v poli
senzor / aktuátory
SPS
ERP / MES / SCADA

Instalace za 60 minut místo sedmi hodin

Příklad z oblasti plnění ukazuje rozdíly v nákladech na instalaci. Plnicí zařízení potřebuje různé komponenty, například pohony, průtokoměry, tlakové a teplotní senzory, jež jsou vzájemně sladěná a společně přispívají k požadovanému výsledku výroby.
V příkladu vycházíme z 32 nezbytných řídicích hlav. Řídicí hlava se třemi hlásiči polohy, externím iniciátorem, napájením a třemi ventilovými výstupy má v diskrétním provedení na každé straně kabelu dvanáct žil. Při uvádění do provozu a analogovém měření dráhy musí elektrikář nainstalovat 768 žil u 32 řídicích hlav a navíc ještě připojit všechna vedení k přípojkám přístrojů a v rozvaděči. Je to v podstatě práce na celý den, která trvá okolo sedmi hodin.
Jestliže se naproti tomu použije řešení Bürkert se dvěma konektory M12 u každého přístroje, zkracuje se doba instalace na jednu hodinu, což je úspora šesti hodin.

Náročnost instalace v hodinách
Počet přístrojů
IO-Link
Běžné řešení

Decentralizovaná automatizace – testujeme v praxi

Mnoho zákazníků Bürkert se již spoléhá na jednotlivě aktivované procesní ventily s inteligentními řídicími hlavami. Následující oblasti použití mohou být pro Vás podnětem, jak je možné díky decentralizované automatizaci vyrábět produktivněji.

Duits & Lauret

Duits & Lauret je speciální pivovar v Holandsku nedaleko Utrechtu.
Zjistěte, jak firma Bürkert přispěla svými zkušenostmi v oblasti automatizace ke kvalitě výrobků a produktivitě.

Novo Nordisk

Foto Detail einer Anlage mit Ventilen und Rohren, Ventile mit leuchtenden LED-Statusanzeigen

Výroba více uživatelsky příjemných inzulinových ampulí
V nové výrobní lince na inzulinové ampule se farmaceutický koncern rozhodl pro specialistu na oblast kapalin – tedy firmu Bürkert. Technické řešení pomohlo společnosti Novo uspořádat procesy tak, aby byly uživatelsky příjemné a současně se zvýšila produkce. Zjistěte, jak se to podaří i vám.

 

Unither Pharmaceuticals

Foto des Gebäudes von Unither Pharmaceuticals

Bezpečná a spolehlivá automatizace
Farmaceutický výrobce nyní vyrábí ve francouzském Gannatu plně automaticky. Modulárně strukturované membránové ventily ELEMENT od firmy Bürkert přitom zaručují bezpečnost a spolehlivost díky integrovaným diagnostickým funkcím. I Vy zjistěte více o výhodách série ELEMENT.

Fromagerie Bel

Foto Siloanlage von Fromagerie Bel

Hygienická výroba sýrů
Řídicí hlavy typu 8681 jsou obzvláště vhodné pro splnění vysokých hygienických požadavků na výrobu sýrů. Jsou konstruované s ohledem na hygienu, odolné vůči agresivním čisticím prostředkům a odpovídají třídě ochrany IP 65/67. Takto můžete své zařízení automatizovat i vy.

 

Teisseire

Foto des Gebäudekomplexes des Unternehmens Teisseire

Chytré řízení ventilů pro sirup
Teisseire sází na inovativní technologie – klíčovou roli u aktivačního zařízení procesních ventilů přitom hraje řídící hlava typu 8681. Inteligentní technologie fieldbus se stará o rychlé procesy a bezpečnost. Chcete vědět, jak to funguje?

 

 

Distribuovaná automatizaceDistribuovaná automatizace

Je jedno, zda se jedná o výrobu farmaceutik nebo potravin – hygiena, bezpečnost a možnost monitorování 24/7 jsou na prvním místě. Těchto cílů dosáhnete například tím, že pro své zařízení nebo stroj realizujete distribuovanou automatizaci. Funguje jak pro nová, tak i pro stávající zařízení, a nemusí být komplikovaná. Společnost Bürkert Vás podpoří optimálně sladěnými, kompaktními řešeními, která lze integrovat do stávajících struktur a jsou zároveň flexibilní. Dnes už musíte myslet na zítřek a zohlednit i budoucí kroky inovace v rámci digitalizace. Udělejte si obrázek o tom, jak můžete naše rozmanité součástky kombinovat a jak lze ventilové ostrůvky, rozvaděče a procesní ventily snadno sloučit do jednoho automatizačního systému. Poskytneme Vám objektivní a neutrální poradenství založené na velkém množství zkušeností.

 

Line

Chcete se dozvědět, jaký potenciál pro úsporu dřímá ve Vašem zařízení? Kontaktujte nás – společně na to přijdeme.

Formulář

Kontakt Odbyt

Flyer Process control - Decentral automation

Decentral plant control for high-level quality and productivity

7.6 MB

Můj seznam k porovnání