Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Řízení média v průtokové cytometrii

Pro lepší výkon

Vaše výhody

 • Obzvlášť rovnoměrný průtok ve fluidní komoře umožňuje stálé sekundární proudění
 • Optimální analytická řešení
 • Chemická odolnost a dlouhá životnost komponent

Dalším použitím k určení velikosti a typu buněk je průtoková cytometrie. Zde jsou krevní buňky vedeny v průtokovém cytometru extrémně úzkým kanákem, který buňky nutí k jednotlivému průchodu. Aby tento proces mohl bez problémů proběhnout, musí proudící tekutina obtékat buňky stejnoměrně z obou stran. Aby se zajistily spolehlivé výsledky analýzy, je proto v průtokové cytometrii bezpodmínečně nutné vysoce přesné řízení média. Úkol, kterému se už léta úspěšně věnujeme.

Pro měření v nejlepší formě

Řešení Bürkert přebírá přívod a regulaci proudící tekutiny, která je dle potřeby řízena rychlospínacím ventilem. Tato tekutina buňky prstencově obtéká, čímž můžou zcela čistě projít jedna po druhé kanálkem. Po zjištění velikosti a tvaru buňky je spotřebovaná tekutina odstraněna. Abyste u průtokové cytometrie dosáhli co nejlepšího výsledku analýzy, dodáváme Vám kompletní řešení pro řízení média.

Flow Cytometrie

Komponenty pro spolehlivé řízení média

Typ 6650

2/2cestný a 3/2cestný jazýčkový magnetický ventil s oddělenými médii

Typ 6650
 • Šířka modulu jen 4,5 mm
 • S oddělenými médii, pro agresivní média
 • Přímočinný
 • Vakuum do 7 bar
 • Rychlospínací

Typ 6144

3/2-cestný magnetický ventil Flipper, přímočinný

Typ 6144
 • Přímočinný
 • 0 až 10 bar
 • Nízký elektrický příkon
 • Standardní, verze Ex ia
 • Konstrukční šířka 10mm / šířka řazení 11mm

Typ 6724

2/2 nebo 3/2-cestný Whisper ventil s oddělením od média

Typ 6724
 • Nejvyšší chemická odolnost
 • Kompaktní design s šířkou 8,9 mm
 • Jmenovitá světlost 0,8 mm (vakuum až 5 bar) a 1,2 mm (vakuum až 3 bar)
 • Velmi rychlé, téměř neslyšné spínání s < 20 dB (A) a velmi nízký příkon
 • Vysoká těsnost vůči zpětnému tlaku, schopnost vynikajícího proplachu a 100 % doba zapínání

Typ 0127

2/2cestný a 3/2cestný kyvný magnetický ventil s dělicí membránou

Typ 0127
 • Pro nejvyšší požadavky na chemickou odolnost
 • Kompaktní konstrukce s rozměrem řazení 16 mm a hodnotou Cv až 0,058
 • Osvědčená spolehlivost od roku 1993
 • Flexibilní design pro individuální zákaznická řešení
 • Vysoká těsnost vůči zpětnému tlaku, vynikající vyplachovatelnost a 100% doba zapnutí

Naše další řešení v různých aplikacích

Dávkování činidel a zkušebních vzorků

Jednotka analýzy

Čištění a manipulace s odpady

      

Formulář

Kontakt Odbyt

Můj seznam k porovnání