Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Řízení média v elektrickém měření impedance

Pro více spolehlivosti

Vaše výhody

 • Kompaktní systémové řešení povoluje kombinování různých funkcí v jednom dílu
 • Chemická odolnost a nejvyšší kvalita pro minimální intervaly údržby
 • Vysoká těsnost pro maximální efektivitu pří řízení média

Vysoká těsnost pro maximální efektivitu pří řízení média
Ke zjištění počtu krevních buněk ve zkušebním vzorku je elektrické měření impedance osvědčenou metodou. Spolehlivost výsledku měření přitom podstatně závisí na řízení média, které je zodpovědné za regulovaný přívod a odvod elektrolytického roztoku, příp. zkušebního vzorku. K tomu se použijí rychle a přesně pracující ventily a pumpy.

Požadavky na měření impedance

Pomocí měření impedance se dají v krátkém čase přesně určit počty a velikosti krevních buněk, což je indikátorem zdraví pacienta. Právě z tohoto důvodu je spolehlivé a přesné měření tak rozhodující.

Bez obav k přesným výsledkům – procesům

Elektrolytický roztok je napumpován přes ventil do přístroje na měření impedance, kam je přiveden krevní vzorek. Obojí je pak vedeno do úzkého místa, jehož velikost byla zvolena tak, aby jím mohla projít vždy jen jedna buňka. S pomocí elektrického pole a změny odporu na obou měřících elektrodách mohou být krevní buňky spočítány a typizovány. Tím se zjistí nejen počet buněk, ale také jejich velikost. Při realizaci vhodného systému Vás proto rádi podpoříme naším rozsáhlým know how v oblasti aplikací.

Electrical Impedance Counting

Produkty a systémy pro Vaši aplikaci

Typ 6724

2/2 nebo 3/2-cestný Whisper ventil s oddělením od média

Typ 6724
 • Nejvyšší chemická odolnost
 • Kompaktní design s šířkou 8,9 mm
 • Jmenovitá světlost 0,8 mm (vakuum až 5 bar) a 1,2 mm (vakuum až 3 bar)
 • Velmi rychlé, téměř neslyšné spínání s < 20 dB (A) a velmi nízký příkon
 • Vysoká těsnost vůči zpětnému tlaku, schopnost vynikajícího proplachu a 100 % doba zapínání

Typ 6624

2/2cestný a 3/2cestný vahadlový magnetický ventil Bürkert TwinPower s oddělovací membránou

Typ 6624
 • Pro nejvyšší požadavky na chemickou odolnost
 • Ultrakompaktní konstrukce díky pohonu Bürkert TwinPower s šířkou ventilu 10,3 mm
 • DN 0,8 (5 bar) a DN 1,6 (2 bar)
 • Integrovaná elektronika Hit-and-Hold
 • Velká těsnost vůči zpětnému tlaku s vynikající vyplachovatelností

Typ 0127

2/2cestný a 3/2cestný kyvný magnetický ventil s dělicí membránou

Typ 0127
 • Pro nejvyšší požadavky na chemickou odolnost
 • Kompaktní konstrukce s rozměrem řazení 16 mm a hodnotou Cv až 0,058
 • Osvědčená spolehlivost od roku 1993
 • Flexibilní design pro individuální zákaznická řešení
 • Vysoká těsnost vůči zpětnému tlaku, vynikající vyplachovatelnost a 100% doba zapnutí

Typ 6626

2/2- a 3/2-cestné vahadlové magnetické ventily Bürkert TwinPower s dělicí membránou

Typ 6626
 • Pro nejvyšší požadavky na chemickou odolnost
 • Ultrakompaktní konstrukce díky pohonu Bürkert TwinPower s šířkou řazení 16mm
 • DN 2,0 (3bar) a DN 3,0 (2bar)
 • Integrovaná elektronika Hit-and-Hold
 • Vysoká těsnost proti zpětnému tlaku s vynikající proplachovatelností

Komponenty pro spolehlivé řízení média

Dávkování činidel a zkušebních vzorků

Jednotka analýzy

Čištění a manipulace s odpady

      

Formulář

Kontakt Odbyt

Můj seznam k porovnání