Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Řízení média pro kyvetovou mycí stanici

Pro více hospodárnosti

Vaše výhody

 • Individuální systémové řešení
 • Kompaktní design a kombinace více funkcí
 • Chemická odolnost: správný materiál pro odpovídající médium – od EPDM až k PEEK

V klinické chemii jsou výhodou účinné analytické přístroje, které mohou být bez velkých dodatečných nákladů zásobené požadovanými zkušebními vzorky. Ke zvýšení hospodárnosti se proto nabízí kyvetová mycí stanice. Protože při více než 100 skleněných kyvetách v jednom analytickém přístroji je pravidelná výměna kyvet finančně i časově náročná.  Aby se daly bez problémů použít i vícekrát, mycí stanice po každém použití kyvety čistí a vysouší. Díky přesnému řízení tekutin je zajištěno také úsporné zacházení s médii, příp. činidly. Vhodně ke každému požadavku vyvíjíme individuální systémová řešení, která se postarají o zvýšenou hospodárnost v procesu analýzy.

Pro spolehlivé výsledky zaručuje bezezbytkové čištění kyvet

Při procesu čištění je analytický roztok odstraněn z kyvety pomocí nízkého tlaku. Poté je až v 15 krocích vypláchnutý různými tekutinami (voda, mycí prostředek, roztok kyseliny, louh, mycí prostředek 2 atd.). Ventily spínají s vysokou přesností a starají se tak při procesu čištění o nízkou spotřebu tekutiny. Po osušení je kyveta čistá bez usazenin a může být znova naplněna roztokem. Aby všechno hladce proběhlo, převezmeme za Vás vývoj, produkci, montáž a výstupní kontrolu. To zaručuje individuální řešení s optimalizovaným designem, aby mohly veškeré procesy probíhat spolehlivě a efektivně.

Media control for the cuvette washing station

Komponenty pro spolehlivé řízení média

Typ 6724

2/2 nebo 3/2-cestný Whisper ventil s oddělením od média

Typ 6724
 • Nejvyšší chemická odolnost
 • Kompaktní design s šířkou 8,9 mm
 • Jmenovitá světlost 0,8 mm (vakuum až 5 bar) a 1,2 mm (vakuum až 3 bar)
 • Velmi rychlé, téměř neslyšné spínání s < 20 dB (A) a velmi nízký příkon
 • Vysoká těsnost vůči zpětnému tlaku, schopnost vynikajícího proplachu a 100 % doba zapínání

Typ 0127

2/2cestný a 3/2cestný kyvný magnetický ventil s dělicí membránou

Typ 0127
 • Pro nejvyšší požadavky na chemickou odolnost
 • Kompaktní konstrukce s rozměrem řazení 16 mm a hodnotou Cv až 0,058
 • Osvědčená spolehlivost od roku 1993
 • Flexibilní design pro individuální zákaznická řešení
 • Vysoká těsnost vůči zpětnému tlaku, vynikající vyplachovatelnost a 100% doba zapnutí

Typ 6011

Přímočinný 2/2-cestný ventil se zdvihovou kotvou

Typ 6011
 • Přímočinný a kompaktní malý ventil do jmenovité světlosti DN 2,4
 • Násuvný cívkový systém
 • Snadná a rychlá montáž pomocí příruby nebo připojovací desky
 • Rychlospojka (nástrčný fitink) pro hadicovou rychlospojku

Typ 6628

2/2cestný a 3/2cestný vahadlový magnetický ventil TwinPower s oddělovací membránou

Typ 6628
 • 22 mm kompaktní konstrukce až do jmenovité světlosti 3,0
 • Oddělovací membrána pro vysokou chemickou odolnost
 • Způsob funkce NC, NO a 3cestný univerzální
 • Těsnost vůči zpětnému tlaku díky vahadlovému principu
 • Minimální vnitřní objem při dobré vyplachovatelnosti

Další řešení v různých aplikacích

Dávkování činidel a zkušebních vzorků

Jednotka analýzy

Čištění a manipulace s odpady

Formulář

Kontakt Odbyt

Můj seznam k porovnání