Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Řízení média k čištění dávkovací jehly

Pro více bezpečnosti

Vaše výhody

 • Integrované systémové řešení pro optimalizované řízení média, rozdělení a dávkování
 • Vylepšený čisticí proces s ventily pro separovaná média
 • Nejvyšší spolehlivost díky produktům s vysokou životností a až 100 % testovanými kompletními řešeními

Při laboratorních testech je přesnost analýzy rozhodující pro následné ošetření pacientů. Proto je za všech okolností třeba vyhnout se zbytkům v dávkovacích jehlách, příp. nečistotám. Také dávkování musí probíhat s vysokou přesností a bez odchylek. Aby byly všechny požadavky splněny, nabízíme individuální systémová řešení, která přesně řídí kompletní proces a při manipulaci se vzorky pracují spolehlivě a bezpečně. Rozsáhlé know how a zkoušené komponenty z nás dělají osvědčené partnery v technologii řízení média při krevní analýze, analýze séra a moči.

Bezproblémové dávkování zkušebního vzorku a činidel

Dávkovací jehla spolehlivě přenáší přesně definovaný objem zkušebního vzorku nebo činidla a vstřikovací pumpa je dávkuje do kyvety. Po každém procesu se dávkovací jehla stejně jako čisticí médium díky tlakovému vzduchu a vakuu spolehlivě vyčiští od usazenin, a v rychlém sledu je tak možné míchat a dávkovat velké množství zkušebních vzorků. Naše produkty a systémová řešení pro specifické požadavky zákazníků se výtečně hodí jako procesní komponenty v řízení médií pro čištění dávkovací jehly. Čisticí proces byl vylepšen systémovými řešeními a ventily separujícími média a podpořen výběrem vysoce odolných materiálů. Naše ochota před nalezením řešení naslouchat a vyjít vstříc přesně Vašim požadavkům Vám umožňuje soustředit se na své důležité úkoly.

Media control for cleaning the dosing needle

Zvláštní výhoda: Zejmén v zacházení s biologickými médii platí, že je třeba se vyhýbat zanesení a kontaminaci. Naše produkty nabízejí excelentní možnost proplachování díky designu bez nevyužitelného prostoru, optimalizovanému proudění stejně jako vysoce přesné struktuře tvaru.

Produkty a systémy pro řízení Vašeho média

Typ 0127

2/2cestný a 3/2cestný kyvný magnetický ventil s dělicí membránou

Typ 0127
 • Pro nejvyšší požadavky na chemickou odolnost
 • Kompaktní konstrukce s rozměrem řazení 16 mm a hodnotou Cv až 0,058
 • Osvědčená spolehlivost od roku 1993
 • Flexibilní design pro individuální zákaznická řešení
 • Vysoká těsnost vůči zpětnému tlaku, vynikající vyplachovatelnost a 100% doba zapnutí

Typ 6624

2/2cestný a 3/2cestný vahadlový magnetický ventil Bürkert TwinPower s oddělovací membránou

Typ 6624
 • Pro nejvyšší požadavky na chemickou odolnost
 • Ultrakompaktní konstrukce díky pohonu Bürkert TwinPower s šířkou ventilu 10,3 mm
 • DN 0,8 (5 bar) a DN 1,6 (2 bar)
 • Integrovaná elektronika Hit-and-Hold
 • Velká těsnost vůči zpětnému tlaku s vynikající vyplachovatelností

Typ 6626

2/2- a 3/2-cestné vahadlové magnetické ventily Bürkert TwinPower s dělicí membránou

Typ 6626
 • Pro nejvyšší požadavky na chemickou odolnost
 • Ultrakompaktní konstrukce díky pohonu Bürkert TwinPower s šířkou řazení 16mm
 • DN 2,0 (3bar) a DN 3,0 (2bar)
 • Integrovaná elektronika Hit-and-Hold
 • Vysoká těsnost proti zpětnému tlaku s vynikající proplachovatelností

Typ 6628

2/2cestný a 3/2cestný vahadlový magnetický ventil TwinPower s oddělovací membránou

Typ 6628
 • 22 mm kompaktní konstrukce až do jmenovité světlosti 3,0
 • Oddělovací membrána pro vysokou chemickou odolnost
 • Způsob funkce NC, NO a 3cestný univerzální
 • Těsnost vůči zpětnému tlaku díky vahadlovému principu
 • Minimální vnitřní objem při dobré vyplachovatelnosti

Modulární systém pro dávkování pomocí vstřikovací pumpy

 • Flexibilní a mnohostranný systém
 • Spolehlivé řízení průtokových množství
 • Design k prevenci a detekci vzduchových bublin

Ventil podle požadavku zákazníka

Varianty se speciálními úpravami jako např.

 • Materiály shodné s FDA
 • Vysokotlaké varianty
 • Krajně redukovaný nevyužitelný objem

Vaše individuální systémové řešení

 • Náš expertní tým pro Vás bude pracovat po celou dobu trvání projektu
 • CAD animace a simulace určují design už před stavbou prototypu
 • Dlouhodobá zkušenost s materiály, technikou nářadí, konstrukcí a výrobní technikou umožňuje vývoj jedinečného, individuálního řešení

Naše další řešení v různých aplikacích

Dávkování činidel a zkušebních vzorků

Jednotka analýzy

Čištění a manipulace s odpady

     

Formulář

Kontakt Odbyt

Můj seznam k porovnání