Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Zwischeneinspeisung bei Ventilblöcken oder Ventilinseln

Pri veľmi veľkej spotrebe vzduchu, dlhých spojovacích potrubiach a paralelnej prevádzke viacerých ventilov v dôsledku zariadením podmieneného súčasného spínania ventilov môže nastať prípad, že napájanie ovládacím vzduchom nestačí zabezpečiť aktuálnu spotrebu a dôjde k jeho zrúteniu. V takom prípade je potrebné ďalšie pomocné alebo prídavné napájanie.

Základné pneumatické moduly a pripájacie pneumatické moduly ventilových ostrovov sú uspôsobené aj na takéto pomocné alebo prídavné napájanie. Tieto prídavné napájania môžu byť riešené samostatne pomocou vzájomne oddelených alebo vo väčšine prípadov pomocou vzájomne prepojených zavzdušňovacích a odvzdušňovacích kanálov. Pri špeciálnych aplikáciách možno pre ventilové ostrovy a ventilové bloky realizovať aj pomocné napájanie rôznych tlakových stupňov, ktoré sa vyskytujú v jednom systéme.

Můj seznam k porovnání