Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Zwischeneinspeisung bei Ventilblöcken oder Ventilinseln

Pri veľmi veľkej spotrebe vzduchu, dlhých spojovacích potrubiach a paralelnej prevádzke viacerých ventilov v dôsledku zariadením podmieneného súčasného spínania ventilov môže nastať prípad, že napájanie ovládacím vzduchom nestačí zabezpečiť aktuálnu spotrebu a dôjde k jeho zrúteniu. V takom prípade je potrebné ďalšie pomocné alebo prídavné napájanie.

Tisk

Základné pneumatické moduly a pripájacie pneumatické moduly ventilových ostrovov sú uspôsobené aj na takéto pomocné alebo prídavné napájanie. Tieto prídavné napájania môžu byť riešené samostatne pomocou vzájomne oddelených alebo vo väčšine prípadov pomocou vzájomne prepojených zavzdušňovacích a odvzdušňovacích kanálov. Pri špeciálnych aplikáciách možno pre ventilové ostrovy a ventilové bloky realizovať aj pomocné napájanie rôznych tlakových stupňov, ktoré sa vyskytujú v jednom systéme.

Můj seznam k porovnání