Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Zmiešavanie plynu pre bioreaktor/fermentátor

Biotechnológia pracuje s mikroorganizmami ako baktérie, kvasinky alebo huby, čo umožňuje priebeh procesov za normálnych tlakových a teplotných pomerov a vo vodnom prostredí.

To je podstatný rozdiel v porovnaní s chemickou technológiou, kde výrobné procesy prebiehajú pri vysokých tlakoch a teplotách, v dôsledku čoho sú energeticky veľmi intenzívne a často zahŕňajú použitie kyselín alebo rozpúšťadiel. Nakoľko sú rýchlosti látkovej premeny mikroorganizmov relatívne nízke, musí byť pre ne vytvorené prostredie, ktoré umožní optimálny priebeh látkovej premeny. Tieto niekedy veľmi špecifické podmienky možno vytvoriť v bioreaktoroch.

My Comparison List