Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Zbernica, zbernicový systém

Zberné vedenie na prenos údajov a riadiacich informácií medzi rôznymi komponentmi a systémami podľa definovaného protokolu. V zásade treba rozlišovať medzi paralelnými a sériovými zbernicami.

Tisk

Paralelné zbernicové systémy obsahujú veľké množstvo paralelných vedení, cez ktoré sa bitovo paralelne prenášajú údaje, informácie o adresách alebo riadiace informácie. Používajú sa ako zásuvné zbernicové systémy na spájanie zásuvných modulov a ako periférne zbernice na spojenie počítačov s blízkymi vstupnými/výstupnými prístrojmi.
Sériové zbernicové systémy slúžia na bitovo sériový prenos údajov medzi komponentmi systému, ktoré sú rozdelené po celom zariadení. Údaje sa prenášajú cez spoločné médium (dvojžilový alebo štvoržilový vodič, koaxiálny kábel alebo optické vlákno), vďaka čomu dochádza k veľmi výraznému zníženiu nákladov na kabeláž v porovnaní s konvenčnou kabelážou (AS-i, CAN, DeviceNet, Ethernet, Interbus, Profibus atď.).

Můj seznam k porovnání