Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Zařízení pro anesteziologii

Anesteziologické přístroje obsahují veškeré zařízení, potřebné pro provádění inhalační anestézie, tedy směšovací zařízení, dávkovací systémy, odpařovače a zařízení pro odsávání plynu.
 

U moderních zařízení se zaměřte na dosažení co nejuzavřenějšího okruhu s minimalizací přiváděného čerstvého plynu. Kromě nižší spotřeby plynu to také znamená výhodu nižšího znečištění životního prostředí. Přívod čerstvého plynu je v rozmezí 0,5 až 1 l/min.

Můj seznam k porovnání