Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Základní informace o ventilovém ostrůvku: Definice, konstrukce a výhody

Firma Bürkert je již od roku 1992 spolehlivým odborníkem na ventilové ostrůvky. Co ale vlastně je ventilový ostrůvek? Jaké výhody nabízí v porovnání s architekturou samostatných ventilů? V tomto článku najdete všechny důležité informace k tomuto tématu.

Co je to ventilový ostrůvek

Jako ventilový ostrůvek se v pneumatice označuje spojení několika samostatných ventilů, které jsou napájeny společným přívodem energie a vzduchu a propojeny přes PLC.

Ventilový ostrůvek: Konstrukce a funkce

Ventilové ostrůvky slouží k řízení určitého počtu ventilů a jejich zpracování signálů. Tak lze například pomocí tlaku vzduchu spínat pneumaticky ovládané aktuátory (např. procesní ventily), které následně řídí a regulují další média. Přitom se stejně jako u samostatného ventilu mění elektrický signál na pneumatický.

Ventilové ostrůvky se zpravidla skládají z komunikačního modulu, pneumatického modulurůzných přípojek.

Komunikační modul
Pneumatický modul
Pneumatické přípojky
Stavový a diagnostický ukazatel
Vstupy zpětného hlášení
Vstupy zpětného hlášení jsou digitální vstupy. Spojují aktuátory s ventilovým ostrůvkem.

Vysvětlení prvků ventilového ostrůvku pomocí ventilového ostrůvku AirLINE typ 8652

Moduly a přípojky 

Oblast použití

Ventilové ostrůvky se uplatňují jak v procesní, tak i ve výrobní automatizaci. Procesní automatizace v oblasti farmaceutického, kosmetického a potravinářského průmyslu je bez nich dnes již nemyslitelná.

V rámci koncepce Průmysl 4.0 se ventilové ostrůvky používají stále častěji jako elektropneumatické automatizační systémy v kombinaci s různými diagnostickými funkcemi. Nasazují se všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na automatizaci a/nebo bezpečnost provozu celých zařízení. Výhody těchto „jednotek“ se přitom uplatní jak u kompaktních strojů, tak i zařízeních s nejrůznějšími armaturami.

Valve island with siemens simatic et200 sp

 

Ventilové ostrůvky se obvykle montují v rámci  centrálních nebo  rozdělených automatizačních konceptů do skříňových rozvaděčů. Procesní ventily a další různé aktuátory tak například můžete řídit z jednoho centrálního místa.

Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu

Elektrické přístroje se v oblastech s nebezpečím výbuchu mohou používat pouze omezeně. Při zapnutí přístroje totiž může dojít k jiskření, které by mohlo zapálit výbušnou směs vzduchu a plynu.

Ventilové ostrůvky tudíž představují logické řešení pro řízení procesních armatur ve výbušném prostředí, a to decentralizovaně pomocí vzduchu. Lze je montovat s příslušným certifikátem do prostředí odpovídajícího zóně 2 podle ATEX. Naše ventilové ostrůvky typ 8650 mají dokonce povolení pro provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu (zóna 1 podle ATEX).

Použití ventilových ostrůvků v čistírně vod

V čistírnách odpadních vod je zpravidla každý krok úpravy vody automatizován nezávisle na ostatních krocích, a to pomocí vlastních komponent a rozvaděčů, aby bylo možné zajistit permanentní dostupnost a kontrolu kvality vody.

Valve Islands in Waterworks

Ventilové ostrůvky ve výrobních zařízeních s čisticími procesy

U výrobních zařízení obsahujících čisticí proces „Clean in Place“ se často vyskytují skupiny procesních ventilů. Pro tyto aplikace je použití ventilových ostrůvků obzvláště výhodné, protože tak lze velice efektivně realizovat řízení více procesních ventilů.

Stroje a zařízení, která se čistí i zvnějšku, musí mít dostatečně chráněné své elektrické součástky před agresivními médii. Proto se zpravidla do skříňových rozvaděčů instalují ventilové ostrůvky. Díky centralizaci rovněž klesají náklady na instalaci.

Integrace funkcí do ventilového ostrůvku

Pomocí sběrnicových systémů lze do ventilového ostrůvku integrovat různé elektrické, pneumatické a mechanické funkce. Tato takzvaná integrace funkcí dělá z ventilového ostrůvku elektropneumatický automatizační systém. Díky tomu lze například kombinovat v jednom přístroji ventilové spínání s diagnostickými funkcemi a tlakovými senzory a propojit je s nadřazeným řízením. Podle cílové aplikace tak můžete volit a kombinovat vhodné specifické funkce, což vede ke snížení nákladů.

Naše ventilové ostrůvky lze kromě toho i přímo spojit s decentralizovanými periferními systémy. Tak můžete realizovat hlubší integraci do řídicího systému vyšší úrovně.

Valve island installation in a control cabinet

 
U Bürkert typu 8647 je pneumatický ventilový ostrůvek přímo integrován do decentralizovaných periferních systémů SIMATIC ET 200SP & ET 200SP HA firmy Siemens. Tím se usnadní uvedení do provozu a zlepší monitorování zařízení. Z integrace funkcí tak může profitovat celý procesní řetězec.  

Výhody

Ve srovnání s automatizací pomocí samostatných ventilů nabízejí ventilové ostrůvky několik výhod. Jejich použitím lze snížit nejenom instalační výdaje, ale i náklady. Tak například pro řízení velkého počtu ventilových funkcí je potřeba pouze jeden centrální přívod stlačeného vzduchu.

Protože ventilové ostrůvky kombinují v jednom přístroji komunikaci a automatizaci mnoha ventilů, je i instalace softwaru a programování jednoduší. Parametry ventilů se například nemusí nastavovat jednotlivě, ale je možné provést propojenou konfiguraci.

K optimalizaci provozu zařízení přispívají i četné diagnostické funkce jako například sledování přetržení drátu, monitorování zkratu nebo počítání spínacích cyklů. Tak můžete provádět údržbu ventilů v optimální době a v případě závady ji rychle detekujete a odstraníte.

Bürkert – váš odborník na ventilové ostrůvky

Od roku 1992 jsme spolehlivým odborníkem na ventilové ostrůvky a v oblasti procesní automatizace jsme již etablovaly celou řadu přístrojů se specifickými funkcemi pro toto odvětví.
 
Kromě toho v rámci dlouholeté spolupráce s firmou Siemens vzniklo několik ventilových ostrůvků pro specifické aplikace.

Nejnovější generace ventilových ostrůvků je vybavena různými pomocnými doplňkovými funkcemi. Můžete tak monitorovat celou řadu diagnostických funkcí a zobrazovat je jak na LC displeji, tak i v PLC.
 
O našich nejprodávanějších ventilových ostrůvcích se dozvíte více v našem přehledu výrobků.

Můj seznam k porovnání