Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Vodivosť, nameraná konduktívnou metódou

Merací článok pozostáva z dvoch otvorených elektród, na ktoré sa privádza striedavé napätie.

Médium sa nachádza v priamom kontakte s elektródami. Privádzané napätie generuje prúd, ktorý závisí od odporu média (Ohmov zákon). Geometria meracieho článku (plocha S a vzdialenosť d) je určená koeficientom K = d/S. Pri poznaní tejto konštanty článku a pri nameraní generovaného prúdu dôjde k vypočítaniu vodivosti roztoku.

Princíp konduktívneho merania vodivosti

Můj seznam k porovnání