Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Vodivosť, nameraná konduktívnou metódou

Merací článok pozostáva z dvoch otvorených elektród, na ktoré sa privádza striedavé napätie.

Médium sa nachádza v priamom kontakte s elektródami. Privádzané napätie generuje prúd, ktorý závisí od odporu média (Ohmov zákon). Geometria meracieho článku (plocha S a vzdialenosť d) je určená koeficientom K = d/S. Pri poznaní tejto konštanty článku a pri nameraní generovaného prúdu dôjde k vypočítaniu vodivosti roztoku.

Princíp konduktívneho merania vodivosti

Můj seznam k porovnání