Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Vodivosť, nameraná indukčnou metódou

Indukčný článok na meranie vodivosti pozostáva z dvoch cievok: vysielacej a prijímacej cievky.

Cievky sú umiestnené v telese, ktoré má tvar prsta. Cez prst a v ňom umiestnené cievky je vedený otvor. Kvapalina obklopuje prst a nachádza sa aj v otvore. Na vysielaciu cievku sa privádza sínusovité striedavé napätie. Takto vzniká v kvapaline prúd, ktorý je úmerný jej vodivosti. Tento prúd zase generuje napätie v prijímacej cievke. Pri odmeraní tohto napätia a pri známej konštante článku možno zistiť vodivosť. S cieľom kompenzácie vodivosti je integrovaný snímač teploty.

Princíp indukčného merania vodivosti

Můj seznam k porovnání