Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Vodivosť, nameraná indukčnou metódou

Indukčný článok na meranie vodivosti pozostáva z dvoch cievok: vysielacej a prijímacej cievky.

Cievky sú umiestnené v telese, ktoré má tvar prsta. Cez prst a v ňom umiestnené cievky je vedený otvor. Kvapalina obklopuje prst a nachádza sa aj v otvore. Na vysielaciu cievku sa privádza sínusovité striedavé napätie. Takto vzniká v kvapaline prúd, ktorý je úmerný jej vodivosti. Tento prúd zase generuje napätie v prijímacej cievke. Pri odmeraní tohto napätia a pri známej konštante článku možno zistiť vodivosť. S cieľom kompenzácie vodivosti je integrovaný snímač teploty.

Princíp indukčného merania vodivosti

My Comparison List