Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Uzatvorenie prípojky P

Uzatvorenie prípojky P sa používa pri ventilových ostrovoch (voliteľná verzia) a umožňuje výmenu ventilu bez toho, aby sa musel vypustiť tlak z celého ventilového ostrova.

Pri demontáži ventilu dôjde k mechanickému utesneniu priečneho prierezu prípojky P príslušného ventilu tak, že je možná už len malá zvyšková netesnosť. Pri demontovanom ventile môžu zvyšné ventily na ventilovom ostrove neobmedzene pracovať ďalej. Pri montáži nového ventilu dôjde automaticky k opätovnému otvoreniu uzatvorenej prípojky P.

My Comparison List