Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Tlakové rázy

Tlakové rázy

Tisk

Ak dôjde pri ustálenom vytekaní kvapaliny rýchlosťou w1 k náhlemu zatvoreniu ventilu (čas zatvárania ts=0), čo spôsobí úplné uzatvorenie potrubia, stĺpec kvapaliny sa razom spomalí z rýchlosti w1 na rýchlosť w=0. Pritom vznikne tlaková vlna, ktorá prebehne médiom proti smeru jeho prúdenia a má rýchlosť zvuku a. Na výstupe z nádrže sa tlaková vlna odrazí, opäť sa vráti späť na vstup ventilu, kde sa opäť odrazí atď. V dôsledku skladania tlakových vĺn prebiehajúcich proti smeru prúdenia a skladania odrazených tlakových vĺn dôjde k zvýšeniu tlaku, ktorého maximálnu hodnotu možno vypočítať podľa nasledujúcej rovnice:

Význam symbolov:

Dpmax:                   tlak bezprostredne po zatvorení ventilu

a:                            rýchlosť šírenia alebo rýchlosť zvuku

r:                            hustota kvapaliny

w1:                          rýchlosť pri ustálenom vytekaní kvapaliny

Toto zvýšenie tlaku sa označuje ako tlakový alebo zatvárací ráz. Môže dosiahnuť viacnásobok hodnoty prevádzkového tlaku, čím môže viesť k hlučnosti a hlavne k zvýšenému tlakovému namáhaniu zariadenia.

Můj seznam k porovnání