Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Tlakové rázy

Tlakové rázy

Ak dôjde pri ustálenom vytekaní kvapaliny rýchlosťou w1 k náhlemu zatvoreniu ventilu (čas zatvárania ts=0), čo spôsobí úplné uzatvorenie potrubia, stĺpec kvapaliny sa razom spomalí z rýchlosti w1 na rýchlosť w=0. Pritom vznikne tlaková vlna, ktorá prebehne médiom proti smeru jeho prúdenia a má rýchlosť zvuku a. Na výstupe z nádrže sa tlaková vlna odrazí, opäť sa vráti späť na vstup ventilu, kde sa opäť odrazí atď. V dôsledku skladania tlakových vĺn prebiehajúcich proti smeru prúdenia a skladania odrazených tlakových vĺn dôjde k zvýšeniu tlaku, ktorého maximálnu hodnotu možno vypočítať podľa nasledujúcej rovnice:

Význam symbolov:

Dpmax:                   tlak bezprostredne po zatvorení ventilu

a:                            rýchlosť šírenia alebo rýchlosť zvuku

r:                            hustota kvapaliny

w1:                          rýchlosť pri ustálenom vytekaní kvapaliny

Toto zvýšenie tlaku sa označuje ako tlakový alebo zatvárací ráz. Môže dosiahnuť viacnásobok hodnoty prevádzkového tlaku, čím môže viesť k hlučnosti a hlavne k zvýšenému tlakovému namáhaniu zariadenia.

My Comparison List