Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Tenkovrstvový tenzometer

Princíp tenkovrstvového tenzometra

Tenkovrstvový Wheatstonov mostík slúžiaci ako odporový snímací prvok je nalepený priamo na nerezovú membránu. Prehnutie membrány v dôsledku vonkajšieho tlaku vyvolá zmenu odporov tohto Wheatstonovho mostíka, ktorá sa prevedie na tlaku úmerný signál. Pri použití tejto metódy merania sa môžu použiť veľmi vysoké pretlaky, pričom sa získajú veľmi presné merania tlaku. Bez splnenia ďalších podmienok je možné dokonca aj použitie v aplikáciách s pôsobením nárazov a vibrácií.

Můj seznam k porovnání