Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Tenkovrstvový tenzometer

Princíp tenkovrstvového tenzometra

Tisk

Tenkovrstvový Wheatstonov mostík slúžiaci ako odporový snímací prvok je nalepený priamo na nerezovú membránu. Prehnutie membrány v dôsledku vonkajšieho tlaku vyvolá zmenu odporov tohto Wheatstonovho mostíka, ktorá sa prevedie na tlaku úmerný signál. Pri použití tejto metódy merania sa môžu použiť veľmi vysoké pretlaky, pričom sa získajú veľmi presné merania tlaku. Bez splnenia ďalších podmienok je možné dokonca aj použitie v aplikáciách s pôsobením nárazov a vibrácií.

Můj seznam k porovnání