Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Tenkovrstvový tenzometer

Princíp tenkovrstvového tenzometra

Tenkovrstvový Wheatstonov mostík slúžiaci ako odporový snímací prvok je nalepený priamo na nerezovú membránu. Prehnutie membrány v dôsledku vonkajšieho tlaku vyvolá zmenu odporov tohto Wheatstonovho mostíka, ktorá sa prevedie na tlaku úmerný signál. Pri použití tejto metódy merania sa môžu použiť veľmi vysoké pretlaky, pričom sa získajú veľmi presné merania tlaku. Bez splnenia ďalších podmienok je možné dokonca aj použitie v aplikáciách s pôsobením nárazov a vibrácií.

My Comparison List