Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Systém na kontrolu čistoty komponentov

Qualified Hygienic Design

Systém na kontrolu čistoty komponentov

Stupeň 1 zahŕňa teoretické preukázanie konštrukcie v súlade s hygienickými požiadavkami. Dodržanie týchto noriem, ktoré sú relevantné pre daný konštrukčný prvok, možno dokumentovať vlastným potvrdením a značkou QHD, ktorá je nalepená na konštrukčnom prvku. Výrobca tým potvrdzuje, že sa pridržiaval súčasného stavu techniky vzhľadom na predpismi presne stanovené požiadavky na hygienicky primeranú konštrukciu.

Stupeň 2 sa overuje pomocou štandardného testu, ktorý vyvinula Katedra strojníctva a prístrojovej techniky na univerzite Mníchov, Freisingen-Weihenstephan (praktický dôkaz čistoty komponentov).

Můj seznam k porovnání