Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Snímací blok v obtokovom prúde

V tomto prípade dochádza k meraniu na princípe obtoku.

V hlavnom kanále inštalovaný prvok s laminárnym prúdením vytvára malý pokles tlaku, ktorý spôsobuje tok malej časti celkového prietoku cez samotnú snímaciu trubicu, pričom táto malá časť prietoku je priamo úmerná celkovému prietoku. Na tenkú nerezovú trubicu sú navinuté dva vyhrievacie rezistory, ktoré sú zapojené do meracieho mostíka. Počas prietoku vyvolá prúdenie transport tepla v smere toku, v dôsledku čoho dôjde k rozladeniu vopred vyladeného mostíka.

Schéma snímacieho bloku vo vedľajšom prúde, prípadne v obtokovej vetve

Můj seznam k porovnání