Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Snímací blok v obtokovom prúde

V tomto prípade dochádza k meraniu na princípe obtoku.

V hlavnom kanále inštalovaný prvok s laminárnym prúdením vytvára malý pokles tlaku, ktorý spôsobuje tok malej časti celkového prietoku cez samotnú snímaciu trubicu, pričom táto malá časť prietoku je priamo úmerná celkovému prietoku. Na tenkú nerezovú trubicu sú navinuté dva vyhrievacie rezistory, ktoré sú zapojené do meracieho mostíka. Počas prietoku vyvolá prúdenie transport tepla v smere toku, v dôsledku čoho dôjde k rozladeniu vopred vyladeného mostíka.

Schéma snímacieho bloku vo vedľajšom prúde, prípadne v obtokovej vetve

My Comparison List