Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Rozsah koncových hodnôt/menovitý prietok

Ako rozsah koncových hodnôt sa označuje oblasť možných koncových hodnôt meracieho rozsahu.

Najmenšia hodnota je najnižšou možnou koncovou hodnotou/menovitým prietokom, najväčšia hodnota je najvyššou možnou koncovou hodnotou/menovitým prietokom. Samozrejme, že sú možné aj koncové hodnoty medzi týmito dvoma medznými hodnotami. Údaje sa vzťahujú na definované referenčné podmienky (napr. normovaný liter za minútu alebo štandardný kubický centimeter za minútu).

Můj seznam k porovnání