Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Rozsah koncových hodnôt/menovitý prietok

Ako rozsah koncových hodnôt sa označuje oblasť možných koncových hodnôt meracieho rozsahu.

Najmenšia hodnota je najnižšou možnou koncovou hodnotou/menovitým prietokom, najväčšia hodnota je najvyššou možnou koncovou hodnotou/menovitým prietokom. Samozrejme, že sú možné aj koncové hodnoty medzi týmito dvoma medznými hodnotami. Údaje sa vzťahujú na definované referenčné podmienky (napr. normovaný liter za minútu alebo štandardný kubický centimeter za minútu).

My Comparison List