Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Rozprašovač oleja v stlačenom vzduchu

Vnášanie oleja do stlačeného vzduchu by sa vždy malo obmedziť len na tie časti zariadenia, v ktorých je potrebný vzduch s obsahom oleja. Olej, ktorý sa do stlačeného vzduchu dostane v kompresore, nie je vhodný na mazanie pneumatických konštrukčných častí.

Princíp fungovania: stlačený vzduch prúdi cez rozprašovač oleja a pri prechode časťou so zúženým priečnym prierezom vytvára podtlak. V dôsledku podtlaku dochádza cez ponornú rúrku k nasávaniu oleja zo zásobnej nádrže. Olej sa dostáva do dávkovacej komory, kde dochádza k jeho jemnému rozprášeniu v prúde vzduchu a k ďalšej doprave.

My Comparison List