Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Prietoková cytometria

Prietoková cytomeria (FACS, Flourescence Activated Cell Sorting) je metóda na počítanie, triedenie a izolovanie častíc (napr. živých buniek), ktoré sa najprv špecificky označia pomocou fluorescenčného farbiva a potom sú v rámci laminárneho toku po jednej vedené cez optický detekčný systém, kde dôjde k ich spočítaniu.

Po odvodení od počítania možno pomocou tejto metódy analyzovať mnohé vlastnosti častíc, pričom na výber príslušnej analyzovanej vlastnosti slúži špecifické označenie častíc. Sľubnou aktuálnou aplikáciou tejto metódy je farbenie a izolácia buniek so špecifickými antigénmi v rámci vývoja liečebných postupov, napríklad vírusových infekcií alebo rakoviny.

My Comparison List