Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Prevodový článok na meranie tlaku

Prevodový článok na meranie tlaku sa skladá z komory naplnenej prenosovou kvapalinou (zmes na báze oleja), ktorá je uzavretá na jednej strane snímačom tlaku a na druhej strane smerom k procesu membránou (nerez alebo plast).

Tlak prehýna membránu a prenosová kvapalina prenáša tlak na snímač tlaku. Prevodové články na meranie tlaku sa používajú vtedy, ak podmienky procesu nedovoľujú priamu inštaláciu snímača tlaku (extrémne teploty, chemická odolnosť, hygienické požiadavky, médiá tvoriace povlaky alebo veľmi viskózne médiá...). Rôzne procesové prípojky umožňujú aj použitie v špeciálnych aplikáciách.

Princíp prevodového článku na meranie tlaku

My Comparison List