Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Ovládací hlava

Kompaktní pouzdro ovládací hlavy na pohonu ventilu obsahuje příslušenství regulačního ventilu a zpětnovazební jednotku s příslušným nastavovacím mechanismem.

Je značně zredukován objem elektrického propojování a je minimalizována velikost procesních ventilů. Pneumatické řídící jednotky a vizuální ukazatele polohy jsou prostorově přímo přiřazeny k příslušnému procesnímu ventilu, což usnadňuje chybovou diagnostiku. V případě potřeby lze pohon lokálně přepínat pomocí ručního přepínání, které je integrováno do ovládací hlavice.

My Comparison List