Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Ovládací hlava

Kompaktní pouzdro ovládací hlavy na pohonu ventilu obsahuje příslušenství regulačního ventilu a zpětnovazební jednotku s příslušným nastavovacím mechanismem.

Je značně zredukován objem elektrického propojování a je minimalizována velikost procesních ventilů. Pneumatické řídící jednotky a vizuální ukazatele polohy jsou prostorově přímo přiřazeny k příslušnému procesnímu ventilu, což usnadňuje chybovou diagnostiku. V případě potřeby lze pohon lokálně přepínat pomocí ručního přepínání, které je integrováno do ovládací hlavice.

Můj seznam k porovnání