Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Odber prúdu pri magnetoch na jednosmerný prúd

Pri magnete na jednosmerný prúd závisí odber prúdu len od činného odporu (ohmický odpor) vinutia.

Prúd po zapnutí relatívne pomaly stúpa až na hodnotu konštantného prídržného prúdu. Sily kotvy pri magnetoch na jednosmerný prúd sú pri rovnakej veľkosti cievky (počet závitov a priemer drôtu) nižšie ako pri magnetoch na striedavý prúd, čo znamená, že pri rovnakých menovitých svetlostiach môžu spínať len nižšie tlaky média ako magnety na striedavý prúd. Magnety na jednosmerný prúd majú napriek tomu význam ako pohon ventilov, pretože mnohé riadiace zariadenia (napr. programovateľné riadenie, SPS) poskytujú na výstupe signály jednosmerného prúdu, ktoré sú využiteľné priamo na riadenie. Ďalšou oblasťou využitia sú batériami napájané ventily, ktoré možno použiť pri chýbajúcom alebo veľmi nákladnom napájaní prostredníctvom siete alebo špeciálnych sieťových prístrojov.

Můj seznam k porovnání