Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Odber prúdu pri magnetoch na jednosmerný prúd

Pri magnete na jednosmerný prúd závisí odber prúdu len od činného odporu (ohmický odpor) vinutia.

Prúd po zapnutí relatívne pomaly stúpa až na hodnotu konštantného prídržného prúdu. Sily kotvy pri magnetoch na jednosmerný prúd sú pri rovnakej veľkosti cievky (počet závitov a priemer drôtu) nižšie ako pri magnetoch na striedavý prúd, čo znamená, že pri rovnakých menovitých svetlostiach môžu spínať len nižšie tlaky média ako magnety na striedavý prúd. Magnety na jednosmerný prúd majú napriek tomu význam ako pohon ventilov, pretože mnohé riadiace zariadenia (napr. programovateľné riadenie, SPS) poskytujú na výstupe signály jednosmerného prúdu, ktoré sú využiteľné priamo na riadenie. Ďalšou oblasťou využitia sú batériami napájané ventily, ktoré možno použiť pri chýbajúcom alebo veľmi nákladnom napájaní prostredníctvom siete alebo špeciálnych sieťových prístrojov.

My Comparison List