Odkaz přeposlat e-mailem

Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
bürkert
 

Ochrana proti výbuchu

Smernica Atex sa týka prístrojov, komponentov a ochranných systémov, ktoré sú určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Tisk

Platí aj pre bezpečnostné zariadenia mimo ohrozeného prostredia, ak sú vzhľadom na nebezpečenstvo výbuchu potrebné na zaistenie bezpečnej prevádzky prístrojov v ohrozenom prostredí.

Můj seznam k porovnání