Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Ochrana proti výbuchu

Smernica Atex sa týka prístrojov, komponentov a ochranných systémov, ktoré sú určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Tisk

Platí aj pre bezpečnostné zariadenia mimo ohrozeného prostredia, ak sú vzhľadom na nebezpečenstvo výbuchu potrebné na zaistenie bezpečnej prevádzky prístrojov v ohrozenom prostredí.

Můj seznam k porovnání