Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Ochrana proti explozi

Směrnice ATEX se vztahuje na zařízení, součásti a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Platí také pro bezpečnostní zařízení mimo oblast s nebezpečím výbuchu, pokud je to pro bezpečný provoz zařízení v ohroženém prostředí nezbytné.

 

Complete decentral control unit from Bürkert at Bayer Schering Pharma AG

Skříně pro riziková pracoviště

Ve společnosti Bayer Schering Pharma AG se při výrobě farmaceutik často používají vysoce těkavé, hořlavé látky. Prostory pro takové aplikace jsou v evropské směrnici ATEX klasifikovány jako zóny a zařízení v nich použitá musí být odolná proti výbuchu.

Customer reference

Kontakt Odbyt

Contact us...

My Comparison List